Domov | DOCPIE | AKTIVNOSTI

AKTIVNOSTI

30. 9. - 1. 10. 2015 Načrtoanje in upravljanje regionalnih razvojnih konceptov, s poudarkom na vidnosti in odnosih z javnostjo
Med 30. septembrom in 1. Oktobrom 2015, je društvo CRLDS  iz Albanije v sodelovanju z gospodov Manfredom Ziewersom organizirala lokalni dogodek z naslovom "Načrtovanje in upravljanje regionalnih razvojnih konceptov, s poudarkom na vidnost in odnosih z javnostjo".

Albanija je v procesu decentralizacije, vedno več odgovornosti se preusmerja na regionalno in lokalno raven. Od javnih in zasebnih akterjev na področju regionalnega razvoja se zahteva naknadna izboljšava njihovega strokovnega znanja, metodoloških, socialnih in osebnih veščin in kompetenc, saj le to lahko bistveno prispeva k rasti in blaginji v njihovih regijah. To je zlasti pomembno za javne uslužbence, ki delajo v lokalnih uprav po vsej državi in so še vedno glavni akterji v upravljanju lokalnih in regionalnih konceptov razvoja.


 

 

 

15. 9. Aktivno državljanstvo in ozaveščanje o prostovoljstvu
CRLDS Albanija je v sodelovanju z Mladinskim centrom Vlora 15. Septembra 2015 v okviru projekta DOCPIE organiziral lokalno aktivnost za naslovom: “Aktivno državljanstvo in ozaveščanje o prostovoljstvu”. Po predstavitvi je dr. Luiza Hoxhaj vodila aktivno debate z udeleženci. Mladi so predstavili svoje izkušnje, uspešne zgodbe in izrazili potrebo po širjenju in ozaveščanju prostovoljstva. Posredovanje gospoda Ilira Nikaja, izvršnega direktorja Mladinskega centra Vlora je pomagalo, da se je debata dotaknila tudi lokalnega področja. Tako se je pojavila želja po utečenem modelu prostovoljstva. 
 

 

27. 8. Delavnica in okrogla miza v Brezničkem Humu 
V gasilskem domu v Brezničkem Humu na Hrvaškem, sta mestna občina in Društvo za razvoj podeželja LAZ v četrtek 27. Avgusta 2015 organizirala delavnico in okroglo mizo v okviru projekta DOCPIE, ki se ga je udeležilo cca. 50 ljudi.
Med udeleženci so prevladovali starostniki in predstavniki Rdečega križa in gasilci, ki skrbijo za starejšo populacijo. Vse zbrane je najprej pozdravil župan občine Breznički Hum Zoran Hegedič, nato pa sta zbrane nagovorili še predsednica regionalnega odbora rdečega križa Nada Liber in predsednica Društva za razvoj podeželja LAZ Gabrijela Babič. Udeleženci dogodka so z vključitvijo v debato izmenjali mnenja in izražali ideja za prihodnost Evrope.

 


 

 

20. 8. 2015 Delavnica in seminar v Kistarcsi na Madžarskem
V okviru projeta DOCPIE sta bila 20. avgusta 2015 v Kistarcsi na Madžarskem organizirana delavnica in seminar. Župan občine Kistarcsa Sandor Solymosi je nagovoril in pozdravil vse navzoče, prav tako je pozdravil delegacijo, ki je prišla iz Poljske Olesnice. Besedo je nato dobil gospod Bela Zsolt Gergely, ki je nakratko predstavil glavne cilje in možnosti financiranja, ki jih ponuja program Evropa za državljane. Predstavnik poljske Olesnice je predstavil njihovo mesto in pomembnost prostovoljstva, saj le ta krepi pripadnost njihovih občanov. Predstavitvi je nato sledila debata o tem, kako povečati evropsko identiteto med državljani in njihovo vključenost; kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo evropske unije; kako bi se Poljska in Madžarska znašli sami; kaj mislijo da so razlogi za tako nizko stopnjo udeležbe centralnih in vzhodnih evropskih članic na volitvah v evropski parlament in kakšne bodo posledice tega.   
 
30. 7. Sestanke sveta NVO, Novo mesto
Na sestanku Sveta nevladnih podpornih organizacij je vodja projekta DOCPIE Gabrijela Babič predstavila projekt DOCPIE in povabila vodje regijskih stičišč NVO k aktivnem sodelovanju na dogodku v Ljubljani 24. septembra. Zagovorništvo in spodbujanje civilnega dialoga je ena ključnih nalog stičišč, zato bo sodelovanje stičišč na konferenci in zbiranju mnenj o udeležbi državljanov, dragoceno za projekt.
Vključevanje državljanov v civilni dialog, če so dejavni v nevladnih organizacijah se zdi , da je bolj dostopno. Kljub temu se NVO srečujejo z nezainteresiranostjo članstva za reševanje problemov, ki presegajo lokalni pomen in jih ljudje ne čutijo kot direkten vpliv na njihovo življenje. Spodbujanje civilnega dialoga s strani stičišč NVO je predvsem s spodbujanjem NVO, da prepoznavajo aktualne lokalne probleme in se povezujejo med seboj in z drugima dvema sektorjema - javnim in ekonomskim za reševanje teh problemov. Vključenost v procese odločanja na vseh ravneh pada z nivojem odločanja.  Na nacionalni ravni je v Sloveniji nekaj opolnomočenih NVO, ki  so kompetentni sogovorniki vladi, vključenost NVO na regionalnem nivoju odločanja je zaenkrat zgolj tehnična, saj imajo pol manj glasov kot župani. Na lokalni ravni pa je vključenost zelo različna po občinah in v odvisnosti od zavzetih posameznikov. Vključenost NVO v odločevalske procese EU pa se zdi, da je domena posameznih NVO, zato bomo tudi s projektom DOCPIE skušali prispevati  k povečanju zavedanja, da so tudi »evropske teme«, naše teme, ki vplivajo na naše življenje.30.6 - 1.7. 2015 Dogodek v Serresu, Grčija 
Od 30. Junija 2015 do 1. Julija 2015 je bil v Serresu v Grčiji drugi dogodek v okviru projekta DOCPIE. Naslov dogodka je bil “Razvoj regij in mest preko državljansko udeležbe v okviru Evropske unije”. Dogodka, ki sta ga organizirali občina Serres in Club UNESCO Serres, se je udeležilo 183 udeležencev iz 13 držav.

Cilji dogodka so bili:

  • Krepitev transnacionalnih vezi med državami/regijami
  • Predstavitev povezave med aktivnim državljanstvom in mestnim/regionalnim razvojem
  • Iskanje lokalnih rešitev in spodbujanje izmanjeve dobrih praks in znanj med partnerji
  • Obveščanje o evropskih regionalnih pobudah  

Konferenco je odprl župan občine Serres, udeležilo pa se jo je 16 predavatelji  iz različnih sektorjev, od ministrstva do visokega šolstva, občine, Evrope direct, NVO in Organov upravljanja evropskih programov teritorialnega sodelovanja. Predavatelji so govorili o delovanju EU, o programih za regionalni razvoj, programu Evropa za državljane (iz katerega je financiran tudi project DOCPIE) in o zanimivih izkušnjah in uspešnih projektih kot so globalno gibanje “Love your block” in “Evropska prestolnica mladih Solun 2014”. Vsi predavatelji so predstavili multidisciplinarni pregled svojih tem. Udeleženci conference so bili tako seznanjeni z odločitvenimi procesi EU, seznanjeni so bili z novimi idejami sodelovanja  in povezovnaja, izmenjevali so dobre prakse, obenem pa so se čutili povezane z ostalimi mesti in regijami v EU. Izmenjevali so tudi ideje o tem kako lahko civilna udeležba spremeni podobo mesta.

V času dogodka je potekala tudi partnerski sestanek, kjer so partnerji pregledali dosedanje aktivnosti in ugotovili, da projekt poteka po načrtu. Preko poletja bo glavna projektna aktivnost zbiranje javnega mnenja s pomočjo ankete. Na sestanku je Društvo LAZ, kot orgnaizator naslednjega dogodka pripravilo tudi krajšo predstavitev dogodka z naslovom “Civil society open university” bo 24. Septembra 2015 potekala v Ljubljani.

 

27. 6. 2015 PREDSTAVITEV PROJEKTA DOCPIE NA FESTIVALU TATA NA MAŽARSKEM 

27. junija  2015 je bil Bela Zsolt Gergely povabljen, kot govorec na konferenco v mestu Tata na Madžarskem. Tema njegove predstavitve je bila Evropa za državljane, iskanje možnosti, najboljše prakse, izobraževanje itd- Dogodek je bil organiziran v sklopu festivala Vode, glasbe, rož, naradnih noš, dediščine itd. Občinstvo so sestavljali predvsem nastopajoči iz bližnjih manjših zaselkov in skupnosti in nekaj folklornih skupin poljakov in slovakov. 
Gospod Bela je predstavil tudi projekt DOCPIE. Govoril je o nacionalnih dogodkih, ciljih in rezultatih projekta, ter o anketi. Občinstvo ga je prosilo, da jim pošlje povezavo do ankete. Spoznal je župana občine Tata, in občini izrazil podporo pri projektnih partnerstvih. 
23. 6. 2015 DOCPIE - "sladek" kos za predstavnike tretjega življenskega obdobja

23. junija 2015 je projektni partner EGRI iz Krive Palanke v Makedoniji delil "sladek" košček DOCPIE-a med upokojenimi prostovoljkami, ki delujejo pod okriljem Rdečega križa iz Krive Palanke. 
Na družabnem dogodku so se gospe informirale o ciljih projekta, projkentih aktivnostih in pričakovanjih lokalne skupnosti. 
Udeleženke so bile prav tako informirane o prostovoljstvu v EU in trenutnih prostovoljskih akcijah, ki se odvijajo v njihovem lokalnem okolju in so dober primer civilne udeležbe. 
Prostovoljci iz partnerske organizacije so projektu izkazali veliko podporo z delitvijo kosa DOC-TORTE vsakemu udeležencu.11. 6. 2015 DRUŠTVO LAZ O MOŽNOSTIH, KI JIH PONUJA PROSTOVOLJSTVO

V četrtek 11. Junija 2015 je Društvo za razvoj podeželja LAZ organiziralo predstavitev o prostovoljstvu na Osnovni šoli Šmartno pri Litiji.
Devetošolcem smo predstavili možnosti, ki jih prostovoljstvo ponuja mladim. Na razumljiv in zanimiv način smo najprej predstavili naš projekt DOCPIE in vlogo, prostovoljstva v aktivnem državljanstvu. Z učenci smo se pogovarjali, kdo sploh je prostovoljec, kako je s prostovoljstvom v Sloveniji in kakšne možnosti glede prostovoljstva bodo imeli kot srednješolci. Učenci so spoznali, da lahko obvezno šolsko prakso opraviš tudi kot prostovoljec v društvu, spoznali so program EVS, certifikat Youthpass in program mednarodnega priznanja za mlade.
Predstavitev smo združili s predstavniki iz Mladinskega centra Litija, ki so s konkretnimi izkušnjami iz programa EVS popestrili dogajanje. Med njimi sta bili tudi dve prostovoljski iz Poljske in Španije, ki sta učence navdušili s svojo odprtostjo in pripravljenostjo za pogovor.
Predstavitev so tako učenci zapustili polni novih vtisov in spoznanj, ki jim bodo vsekakor prišli še kako prav.

 

5. 6. 2015 ZABAVNA SEJA ZA MLADE EVROPEJCE

Klub UNESCO iz grškega Serresa je pripravil zabaven dogodek za mlade evropejce v Grčiji. 5. junija 2015 so študentje iz Serresa obiskali Eko festival občine Serres, z namenom počastitve Svetovnega dneva okolja. DOCPIE je bil prisoten s številnimi interaktivnimi in informativnimi igricami o EU. 4. 6. 2015 DRUŠTVO LAZ NA VRTILJAKU IDEJ NVO

4. junija 2015 se je Društvo LAZ v parku Zvezda v Ljubljani udeležilo Vrtiljaka NVO – lovljenje idej. To je bilo sproščeno neformalno druženje, kjer so imeli nevladniki in številni mimoidoči možnost debatirati na »debtnih dekicah«, prav tako pa so se člani NVO lahko predstavili s svojimi aktivnostmi.
Društvo LAZ je za to priložnost pripravilo temo v okviru projekta DOCPIE, z naslovom “Ali vemo kaj Bruselj dela za nas”. Na naši debatni odeji smo zbirali javna mnenja, govorili smo o tem kako postati aktiven državljan in o možnostih, ki nam jih nudi EU (državljanska pobuda, evropski dialog itd.).
Predstavnici društva sva dobili kar nekaj povratnih informacij o tem, kakšno je mnenje državljanov o EU, rešenih je bilo tudi nekaj anket, mimoidočiv pa sva predstavili tudi cilje projekta DOCPIE.


  

8. 5. 2015 MLADI PROSTOVOLJCI V AKCIJI 
 
prostovoljci Kluba UNESCO iz Serresa so 8. maja 2015 obiskali lokalno osnovno šolo, kjer so z učenci debatirali o Evropski uniji in njenih vrednotah. 
 


 

AKADEMIJA PROSTOVOLJSTVA V DRESDNU

Med 8. in 10. majem se je v Nemškem Dresdnu odvil drugi mednarodni dogodek v okviru projekta DOCPIE z naslovom Akademija prostovoljstva, ki ga je organiziral nemški projektni partner iz Dresdna Jugend- & Kulturprojekt e. V.
V okviru dogodka sta potekala tudi dva partnerska sestanka, kjer smo se projektni partnerji dogovorili o ciljih in prioritetah projekta, nalogah partnerjev, projektnem napredku, anketi, dogodkih in aktivnostih ter vidnosti in desiminaciji, ki je obvezna za vse partnerje. Predstavnica grškega Kluba Serres za Unesco je predstavila naslednji dogodek v grškem Serresu, kjer bo govora o promociji evropskih regij in načinih povezovanja.
V soboto 9. Maja je v okviru dogodka Akademija prostovoljstva pod naslovom »NEXT STEP« potekal sejem prostovoljstva. Datum 9. Maj ni naključno izbran, saj se v Evropi na ta dan praznuje konec II. Sv vojne. Mesto Dresden so februarja 1945, torej le nekaj mesecev pred koncem vojne, kot del povračilnih ukrepov proti nacistični Nemčiji popolnoma uničili zavezniški bombniki. Sejem je potekal med 14.00 in 19.00 uro v Deutsche Hygiene-Museumu v centru Dresdna, ki je nudil čudovito atmosfero za izvedbo. Tematika sejma je bilo prostovoljstvo in prostovoljska praksa v Nemčiji in v tujini, predstavile so se nevladne organizacije, ki so na stojnicah nudile informacije o možnostih opravljanja prostovoljstva v Nemčiji in v tujini, govora je bilo o možnostih, ki jih ponuja prostovoljstvo in o projektu DOCPIE v okviru katerega je sejem potekal. Sejem je bil zelo dobro obiskan, kar kaže na to, da je interes pri mladih nemških državljanih resnično velik, svoje pa so seveda pristavili tudi organizatorji, ki so s promocijo in dobro organizacijo pripomogli k dobremu obisku.
Projektni partnerji, ki so gostili dogodek, so v okviru sejma naredili tudi predstavitev projekta Spominjanje, ki je prav tako kot projekt DOCPIE del programa Evropa za državljane in podpira delitev zgodb naše skupne preteklosti in vključitve mladih z namenom graditve skupne prihodnosti. Predstavitvi je sledil še obisk čudovite začasne razstave v Deutsche Hygiene Museumu z naslovom »Prijateljstvo«. 

20. 3. 2015 Lokalna predstavitev projekta DOCPIE 
Projekt DOCPIE je bil natančno predstavljen na srečanju članov Društva LAZ, obtem so se člani društva zavezali, da bodo pomagali pri izvedbi le tega. Projektna vodja Gabrijela Babič je navzočim na sestanku predstavila pomen aktivnega državljanstva.  

UVODNO SREČANJE, 6-7 FEBRUAR, Kistarcsa, Madžarska 

6. in 7. februarja 2015 je bilo vmestni hiši v Kistarcsi uvodno srečanje (Kick-off meeting) predstavnikov partnerjev projekta DOCPIE. 
Prvi dan so predstavniki prišli v Kistarcso in se udeležili uradne večerje, ki jo je organizirala občina Kistarcsa. Partnerji so imeli možnost, da se predstavijo, seznanijo s konzorcijem in razpravljajo o splošnih obrisih projekta. 
Naslednji dan je potekal "Kick off meeting". Udeleženci so razpravljali o posameznih točkah dnevnega reda, naredili so pregled projekta, podrobno predstavitev dejavnosti, razčlembo odgovornosti partnerjev, razpravljali so tudi o finančnih razmerah in komunikacijskih strategijah. 

Dogovorili so se in razpravljali o sledečih pripravljalnih aktivnostih: 
- določitvi ključnih elementov projekta,
- vzpostavitvi standardov za omogočanje sestankov / dogodkov, 
- organiziranem zbiranju podatkov za anketo, 
- razvijanju zagovorniških strategij, 
- razvijanju strategij spremljanja in ocenjevanja, 
- dogovor o nadaljnih aktivnostih

 V sklopu projekta DOCPIE bo potekalo 5 dogodkov 

 1. pripravaljalne aktivnosti: PRVO SREČANJE (Kick-off meeting)
Gostitelj:                   P3, Kistarcsa Város Önkormányzata
Prizorišče:               Kistarcsa, Madžarska
Datum:                     6-7 februar, 2015
 

2. Dogodek št. 1: PROSTOVOLJSKA AKADEMIJA
Gostitelj:                  P7, Jugend-& Kulturproject E.V.
Prizorišče:              Dresden, Nemčija
Datum:                    8-10 maj, 2015
 

3. Dogodek št. 2: PROMOCIJA EVROPSKIH REGIJ
Gostitelj:                 P10, Municipality of Serres & P9, Club UNESCO Serres
Prizorišče:              Serres, Grčija
Datum:                    30. Junij - 2.julij,2015
 

4. Dogodek št. 3: CIVIL SOCIETY OPEN UNIVERSITY
Gostitelj:                 P1, Društvo za razvoj podeželja LAZ 
Prizorišče:             Šmartno pri Litiji, Slovenija 
Datum:                   24 september, 2015
 

5. Dogodek št. 4: ZAVEDANJE EVROPSKE IDNETITETE V TRETJEM ŽIVLJENSKEM OBDOBJU (zaključno srečanje & evalvacija)
Gostitelj:                 P12, Municipality of Brescia
Prizorišče:             Brescia, Italija
Datum:                   8 -9. oktober, 2015