Domov | DOCPIE | PROJEKTNI PARTNERJI

PROJEKTNI PARTNERJIPROJEKTNO PARTNERSTVO  

P1: 
Društvo za razvoj podeželja LAZ, Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji - vodilni partnerP2: Asociatia Sportiva Culturala si Turistica, asct Turia 1307 Balvanyos, Turia, Romunija
                                       

P2 je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom da se poveže z lokalno občino v skupnih prizadevanjih za pospeševanje lokalnega in regionalnega razvoja na področjih, kjer imajo v Turuji skupni interes (gospodarstvo, kultura, socialno, mladine, športa, itd). Glavni cilji P2 so:

-izvesti, spodbujati in izvajati programe in projekte na področju gospodarstva, sociale in kulturnega razvoja v regiji (socialna vključenost, demokratično lastništvo, državljanska udeležba, prostovoljstvo),
- izboljšati lokalni gospodarski potencial (z namenom zmanjšati brezposelnost mladih),
-učinkovito izvesti mednarodne izmenjave idej, informacij in znanja,
-spodbujati ekološko prijazno in trajnostno kmetijstvo in biotehnologijo,
-ohraniti naravne spomenike,
ustvariti povezave med državljani različnih držav v Evropi,
-spodbujati politično razpravo med skupinami, ki so tradicionalno daleč od centrov moči (brezposelni, Romi, mladi, ženske).


P3: Kistarcsa Varos Onkormanyzata, Kistarcsa, Madažarska
                                  www.kistarcsa.hu  

Občina Kistarcsa (P3), si prizadeva zagotoviti svojim občanom informacije, ki jim pomagajo razumeti in dostopati do vseh mestnih storitev, kot tudi za možnost promocije svojih storitev za prebivalce in obiskovalce.Od svoje ustanovitve, je program Evropa za državljane pomagal pri razumevanje, sodelovanju in aktivnem državljanstvu. Prav tako je program ustvaril in še naprej zagotavljal platformo za majhne skupnosti kot je Kistarcsa pri izgradnji socialnih, gospodarskih in kulturnih vezi, ki povezujejo posameznike, ki so več kot tisoč kilometrov narazen. Pomaga jim sprejeti razlike in razvijati strpnosti in medsebojno razumevanje. P3 dejavno išče priložnosti za povezovanje z drugimi skupnostmi, z namenom ustvariti družbene, kulturne in gospodarske odnose, ki bodo slavili skupno evropsko državljanstvo, kulturno in jezikovno raznolikost. Občina Kistarcsa je uradno pobratena s P7 - Radomyśl nad Sanem, Poland. 

P4: Občina Breznički Hum, Hrvaška 
www.breznicki-hum.hr/

P5: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Poljska 
                  www.schuman.pl/pl/         

PFRS je nevladna in nepolitična organizacija. glavni cilji fundacije so spodbijanje poljskih državljanov k aktivni udeležbi, predstavitev možnosti na podlagi poljskega članstva v skupnosti, spodbujanje vrednot Evropske unije in krepitev civilne družbe na Poljskem. PFRS izvaja izobraževlane in civilne programe, ki so usmerjeni v sledeče zadeve: evropska integracija, družbena udeležbo državljanov in promocija demokratičnih in civilnih vrednot. Fundacija sodeluje s številnimi različnimi institucijami zunaj in znotraj EU. To sodelovanje je usmerjeno na promocijo političnih in socialnih iniciativ s poudarkom na razvoju demokracije. V rem procesu podpira kulturne, znanstvene in izobraževalne organizacije, ki aktivno prispevajo k razvoju tesnejših vezi med Poljsko, EU institucijami in članicami evropske unije kot tudi številne nevladne organizacije.  

P6: Inštitucia regionalnyon aktivit novohradu (Institution of regional activities novohradu), Novohradu, Slovaška 
             www.kalonda.eu   


P7: Jugend und Kulturprojekt E.V., Dresden, Nemčija

                  www.jkpev.de/

P7 zagotavlja osnovo za načrtovanje in izvajanje mednarodnih projektov na področju mladih, državljanstva, izobraževanja in kulture. Organizacija je bila ustanovljena leta 2004, njeni cilj so podpiranje kulturne izmenjave med evropskimi državami in sodelovanje pri socialnem vključevanju mladih in odraslih, katerih kompetence v zvezi s kulturo, poznavanjem evropske zgodovine, Evropske unije in družbe je potrebno okrepiti. V številnih projektih, se P7 posvečena tudi učenju prostovoljcev, mladinskih delavcev kot tudi strokovnjakov, na področju državljanstva, participativne demokracije, državljanskega udejstvovanja, mladine in kulture po vsej Evropi.
V sklopu projektne izmenjave, bo organizacija P7 udeležence v Dresdnu seznanila z bogato zgodovino mesta. Spodbujala bo ozaveščanje o skupni zgodovini in vrednotah EU (spodbujanje miru in dobrobiti v EU). Rezultati projektov prispevajo k kulturnemu življenju v mestu in so publiki predstavljeni v obliki razstav, sejmov ali predstav.


P8: Optinska uprava Bačka Topola, Srbija

P8 je mestna občina v severnem delu Bačke v Vojvodini. Občina je sestavljena iz 23 lokalnih skupnosti in ima 33.321 prebivalcev, mesto Bačka Topola pa ima 14.573 etnično mešanih prebivalcev. Nedavna raziskava v skupnosti je pokazala, da je to za Bačko Topolo velika prednost. P8 si konstantno prizadeva za izboljšanje kakovosti življenja svojih prebivalcev in se obenem trudi, da prebivalci uživajo v svojem kraju. Kot sestavni del vključitve Srbije v EU, si P8 prizadeva za povezovanje na socialni ekonomski in kulturni ravni po vsej Evropski uniji. 

P9: Omilos Unesco Ellados, Serres, Grčija 
              www.serresforunesco.org/

P9 je nevladna in neprofitna organizacija, ki se nahaja v Grčiji v mestu Serres. Organizacija je članica Svetovne federacije klubov in centrov za UNESCO in je del mreže več kot 4000 UNESCO klubov v več kot 100 državah po vsem svetu. Klubi promovirajo vrednote UNESCA in jih zastopajo v lokalnih skupnostih. V luči vse večje vloge civilne družbe pri oblikovanju javne politike, ima Klub ključno vlogo pri izobraževanju državljanov in prispeva k dialogu med kulturami in generacijami za trajnostni razvoj. V zadnjih 20 letih je bil Klub Serres za UNESCO ključni akter v lokalnem razvoju in državljanski vzgoji. Organizacija je aktivno vključena v promocijo osnovnošolskega izobraževanja, varstva narave in kulturne dediščine, organizacije taborov, študijev, mladinskih izmenjav, regionalnih in mednarodnih akcij na Mednarodnih dnevih, ter dejavnosti in ozaveščanja, ki spodbujajo Evropsko Unijo in Evropsko identiteto. 


P10: Dimos Serron, Serres, Grčija
                  www.serres.gr/

P10 se nahaja v severnem delu Grčije in je glavno mesto prefekture Serres, ki je ena izmed najpomembnejših kmetijskih regij Grčije. Populacija mesta je več kot 80.000 prebivalcev, obenem pa je mesto dom tudi živahni skupnosti več kot 15.000 študentov, ki študirajo na osmih oddelkih Tenološko izobraževalnega inštituta osrednje Makedonije in Ministrstvo za telesno vzgojo na Aristotelovi univerzi. 
Občina Serres zaposluje 350 ljudi v petih specializiranih oddelkih, kjer se ukvarjajo s tehničnimi, finančnimi in upravnimi zahtevami. Oddelek za programiranje, razvoj, kakovost in učinkovitost je odgovoren za delo na projektih, ki jih financira EU, vključno s strukturnimi skladi in programi čez mejnega sodelovanja. Teme projektov, ki se jih lotevajo varirajo od športa, zdravja vse do kulture in tehnike. 
Leta 2014 je občina Serres prejela grško okoljsko nagrado za svoje projekte in dejavnosti z namenom ozaveščanja o trajnostnem razvoju. Kot članica Evropske koalicije mest za boj proti rasizmu (ECCAR) na pol leta izda poročilo o posebnih ukrepih sprejetih za spodbujanje vključojoče, strpne in nediskriminatorne družbe. Ustanovila je tudi urad za  prostovoljstvo, katerega cilj je iskanje, poudarjanje in spodbujanje lokalnega človeškega kapitala in sodelovanje med lokalnimi organizacijami, inštituti in državljani. 


P11: Občina Veliko Turnovo, Bulgarija
                             www.veliko-tarnovo.bg/bg/

Vskladu z lokalno samoupravo in lokalno upravo je občina Veliko Turnovo javna organizacija, kar pomeni, da je odgovorna  za vse zadeve lokalneg pomena. Splošne pristojnosti občine so: občinsko premoženje; takse in administracija; urbani razvoj; izobraževanje; kultura; zdravje; socialna storitev; javna dela; varstvo okolja; varovanje kulturnih, zgodovinskih in arhitekturnih spomenikov in razvoj športa in turizma. Občina Veliko Turnovo ima zelo dobre izkušnje pri izvajanju različnih praks in ima vse pristojnosti in zmogljivosti za pripravo in vodenje projektov. Občinski direktorat ima glavno vlogo pri izvajnju projektov. Občina Veliko Turnovo vodi administrativna in organizacijska ekipa z nemenom, da so vsi upravni postopki na visoki ravni. 


P12: Občina Breša, Italija
www.comune.brescia.it/Pagine/default.aspx

Mesto Breša ima 193.000 prebivalcev in pokriva ozemlje veliko 90 kvadratnih kilometrov. Organizacijska struktura občine je razdeljena na enote, kot so: osebje, območja, sektorji in storitve, v veliki meri je vključena tudi v menežment in razvoj mesta. Glavni sektor, ki je vključen v projekt DOCPIE je sektor urbanističnega načrtovanja skupaj z oddelkom za socialne storitve. Vključeni bodo lahko tudi drugi oddelki. v projektu DOCPIE občina Breša sodeluje z Univrzo v Breši (DICATAM department). Osredotoča se predvsem na zdravje in dobrobit, zatorej bo sodelovanje med omenjenima prineslo predvsem dober razvoj na točno določeni temi dogodka. Univerza mora za projektni dogodek v Breši zagotoviti predvsem strokovno vsebino.  


P13: CRDLSA Albanija, Tirana, Albanija
                      crlds.org/

Ključne aktivnosti P13 so: 

  • promocija in organizacija sestankov, na temo regionalnega in trajnostnega razvoja na gospodarskem, socialnem, kulturnem in okoljskem področju,
  • v okviru svojih dejavnosti deluje kot center za usposabljanje zainteresiranih posameznikov in skupin, 
  • vzpostavljanje stikov z domačimi in tujimi organizacijami z namenom izmenjave izkušenj in spodbujanjaj najboljših praks, kot tudi z namenom zbiranja in predstavitev primerov dobrih praks za nacionalne, regionalne in lokalne interese, 
  • izvedba teoretičnih raziskav, izobraževanj in svetovanj na področju regionalnega in lokalnega trajnostnega razvoja, 
  • ocenjevanje lokalnega razvoja v skladu z evropskimi direktivami in mednarodnimi kazalci. 

P14 Association Civil Centre for Sustainable development EGRI, Kriva Palanka, Makedonija
                                www.egri.mk

Društvo EGRI je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom izboljšanja kakovosti življenja v lokalni skupnosti. Posveča se izvajanju projektov in dejavnosti, ki ustvarjajo pogoje za trajnostni razvoj in temeljijo na lokalnih virih. Podarek delovanja je na ustvarjanju dobrih partnerstev, mreženju organizacij in povezovanju na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Organizacija je imela aktivno vlogo pri ustvarjanju lokalnih in regionalnih strateških dokumenotv, na ta način pa pritegne mlade ljudi, da sodelujejo pri ukrepih in projektnih izvedbah, ter tako zagotovijo stalno rast in razvoj orgnaizacije. 
v zadnjih letih delovnaja se EGRI osredotoča na krepitev civilnega aktivizma, s poudarkom na mladinskih pobudah, podjetništvu in mednarodnem sodelovanju. Glavna okupacija EGRI-ja v naslednjem obdobju bo dvig ravni evropske identitete, spodbujanje demokratičnih in državljanskih vrednot , podpora države v procesu vključevanja v EU, vzpostavitev partnerstva in izvajanje novih projektov, ki jih financira EU. 


P15: Budapesti muszaki es gazdasagtudomanyi egyetem, Budimpešta, Madžarska
                                    www.bme.hu/

Ustanovljena leta 1782 je P15 ena najstarejših in vodilnih institucij na področju visokošolskega izobraževanja in raziskav v Srednji Evropi. Njena današnja dejavnost ne temelji samo na odzivnosti na potrebe nenehno spreminjajočega se svetam, ampak tudi na več kot 230 let izkušenj in tradicije, ki jamči temelj za kakovostno izobraževanje. P15 ima mednarodni ugled za odličnost in privablja študente in profesorje iz celega sveta. Njene programe obiskuje 24.000 študentov, vključno s približno 1.100 mednarodnimi študenti iz 70 različnih držav. Kot član elitne lige petih raziskovalnih univerz na Madžarskem je P15 zavezana k večplastnem, visoko standardenm izobražeanju, ki temelji na intenzivnem osnovnem usposabljanju, raziskavah, razvoju, inovacijah in znanstvenih kvalifikacijah na vseh področjih znanosti.