Domov | DOCPIE | O PROJEKTU

O PROJEKTU

                                                                         

Projekt DEMOKRATIČNA ODGOVORNOST IN DRŽAVLJANSKA UDELEŽBA V EVROPI - DOCPIE je del programa Evropa za državljane in je sofinanciran s strani Evropske unije preko  programa Evropa za državljane. 

Projekt je potekal od 30. Januarja 2015 do 30. Oktobra 2015, št. odločbe je 2014-2796/001-001. 

Program Evropa za državljane, za obdobje med leti 2014-2020 je pomemben instrument za pridobitev 500 milijonov prebivalcev Evropske unije, ki imajo pomembno vlogo pri razvoju Unije. Preko shem za financiranje in različnih dejavnosti, v katerih lahko sodelujejo državljani, program spodbuja skupno evropsko zgodovino in vrednot, obenem pa spodbuja občutek o načinu razvoja Evropske unije.

Splošne značilnosti programa Evropa za državljane so:

  • Enak dostop
  • Trans državljanstvo in lokalne razsežnos
  • Medkulturni dialog
  • Prostovoljstvo - izraz aktivnega

Program se izvaja preko dveh področjih:
Sklop 1: Evropska spomin: Ozaveščanje spomina, skupna zgodovina in vrednote, ter cilji Unij
Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba: spodbujanje demokratične in državljanske udeležbe državljanov na ravni Unije.

Projekt DOCPIE spada pod 2. področje delovanja; ukrepi na tem področju so:

  • Pobratenje mes
  • Mreženje mest
  • Projekt civilne družbe
                           

PROJEKTNI CILJI 

DOCPIE povezuje 13 evropskih držav, ki bodo razpravljale, delale in podajale potrebne informacije z namenom oblikovanja skupne prihodnosti Evropske unije. Glavni cilj projekta je povečati stopnjo ozaveščenosti o evropskem državljanstvu, evropski identiteti, o nujnosti sodelovanja v evropskih volilnih postopkih in nujnosti razvoja omrežji in strategij delovanja, z namenom da bi se povečal vpliv Evropske unije.
Da bi dosegli zastavljene cilje, se projekt DOCPIE osredotoča na izboljšanje medsebojnega kulturnega razumevanja in medkulturnega dialoga, preko raziskovanja pojmov evropske identitete, evropske zgodovine, Evropske sodobne demokracije, kot tudi skozi lastnosti aktivnega državljanstva v vključujoči družbi.
Po nedavni študiji, ki jo je izvedel inštitut Jacquesa Delorsa, je volilna udeležba na Evropskih volitvah padla za 19 točk v 30 letih. Takšen padec volilne udeležbe je mogoče razložiti tako z eksogenimi kot tudi endogenimi vzroki, ki kažejo na to, da je "državljanski primanjkljaj" zaznati s strani institucij in državljanov v odnosu do Unije. To pomanjkanje državljanske vezi med državljani je trend, ki ga je še dodatno okrepila finančna kriza. Nezaupanje v politike, strategije in ukrepe EU je vedno večje. Projekt DOCPIE se osredotoča na nizek javni interes glede politike EU. Prav tako se osredotoča na demokratične postopke in ločeno obravnava elemente, ki so potrebni za demokratično udeležbo: več izobraževanja o EU, pospeševanje aktivnega državljanstva in evropske identitete.
Z namenom, da se odkrije vzrok za volilno neudeležbo in pomanjkanje zanimanja za evropsko politiko, DOCPIE raziskuje zaznano vlogo evropskega državljanstva in evropske identitete v življenju skupin ljudi z različnimi ozadji. Vse od študentov do starejših državljanov, so udeleženci povabljeni, da izmenjajo svoje poglede in izražajo svoje sanje in upe za prihodnost Evrope. Najpomembnejše pa je, da se vse te skupine začutijo, da lahko oblikujejo evropsko prihodnost.


PROJEKTNE AKTIVNOSTI:


V sklopu projekta DOCPIE so potekali naslednji mednarodni dogodki:

1. pripravaljalne aktivnosti:: PRVO SREČANJE (Kick-off meeting)
Gostitelj: P3, Kistarcsa Város Önkormányzata
Prizorišče: Kistarcsa, Madžarska
Datum: 6-7 februar, 2015

2. Dogodek št. 1: PROSTOVOLJSKA AKADEMIJA
Gostitelj: P7, Jugend-& Kulturproject E.V.
Prizorišče: Dresden, Nemčija
Datum: 8-10 maj, 2015

3. Dogodek št. 2: PROMOCIJA EVROPSKIH REGIJ
Gostitelj: P10, Municipality of Serres & P9, Club UNESCO Serres
Prizorišče: Serres, Grčija
Datum: 30. Junij - 2.julij,2015

4. Dogodek št. 3: CIVIL SOCIETY OPEN UNIVERSITY
Gostitelj: P1, Društvo za razvoj podeželja LAZ 
Prizorišče: Šmartno pri Litiji, Slovenija 
Datum: 24 september, 2015

5. Dogodek št. 4: ZAVEDANJE EVROPSKE IDNETITETE V TRETJEM ŽIVLJENSKEM OBDOBJU (zaključno srečanje & evalvacija)
Gostitelj: P12, Municipality of Brescia
Prizorišče: Brescia, Italija
Datum: 8 -10. oktober, 2015

 
Na štirih dogodkih (v Nemčiji, Grčiji, Sloveniji in Italiji), ki so bili organizirani v okviru projekta, je sodelovalo več kot 800 prebivalcev Evrope iz več kot 13 držav. Lokalnih dogodkov v državah partnerjev projekta se je udeležilo več kot 1200 državljanov. Vsi dogodki so se osredotočili na različne možnosti dejavne državljanske vključenosti in samo udeležbo v vseh življenjskih obdobjih. S pomočjo spletne ankete, ki je bila prevedena v jezike 13 evropskih držav, smo zbrali tudi preko 1000 mnenj evropskih državljanov. Kratek povzetek projekta si lahko preberete tukaj in si ogledate video.