Domov | O nas | PROGRAM DELA 2017

PROGRAM DELA 2017

PROGRAM DELA MEDGENERACIJSKEGA DRUŠTVA
SREČNO ZAGORJE ZA LETO 2017

V letu 2017 bo naše društvo redno izvajalo program »Zagorska prostovoljska mreža medgeneracijskih programov za kakovostno starost in boljše odnose med generacijami« in znotraj njega naslednje programe:
• Osebno medgeneracijsko družabništvo s starim človekom
• Medgeneracijske skupine za kakovostno starost
• Skupnostna skrb za ozaveščanje celotne krajevne javnosti
• Ohranjanje prostovoljske kondicije
• Medgeneracijski piknik
• Strokovna ekskurzija

V letu 2017 glede na uresničevanje nalog programov v društvu načrtujemo naslednje dejavnosti:
• Redno izvajanje prostovoljskega dela. Prostovoljci družabniki in voditelji skupin se bodo tedensko za uro do ure in pol srečevali v družabniških parih in medgeneracijskih skupinah za kakovostno starost v domačem okolju starega človeka in v domu starejših občanov Izlake
• Redni občni zbor društva februar 2017
• Društvo bo skozi celo leto na različne načine skrbelo za ohranjanje prostovoljske kondicije. Z rednimi mesečnimi srečanji – 10 x, bo nadaljevala prva intervizijska skupina v Zagorju, v prostorih EVJ Kisovec ali KS Izlake.
• V medgeneracijskih skupinah pričetek izvajanja novega širiteljskega programa »Varno staranje« 15 srečanj.
• V okviru intervizijske skupine deluje »Bralna skupina«, ki se dobiva 1x mesečno v KD Svoboda Kisovec
• Članica društva izvaja »Bralno skupino« v okviru Večgeneracijskega centra Zasavje v prostorih ZLU Zagorje
• Sodelujemo v programu NVO s potencialom – ZLHT Regionalni center NVO. Pričakujemo večjo prepoznavnost društva, pomoč pri zbiranju denarnih sredstev in usposabljanja za delo društva.
• Večgeneracijski center Zasavja bo 1x mesečno izvedlo izobraževanje za člane društva v lokalnih skupnostih – Šentlambert, Tirna, Mlinše, Izlake, Kisovec in Zagorje.
• V prostorih ZLU bo pričela z delovanjem nova medgeneracijska skupina (februar).
• V prostorih PUNKT bomo izvajali predavanja za člane društva in ostale.
• V jeseni izvedba usposabljanje za prostovoljce voditelje skupin s pomočjo občine Zagorje ob Savi in IAT. »Pridobivanje mlajših prostovoljcev – voditelji skupin«.
• Zagotovljena bo strokovna literatura in predavanja oz. strokovna srečanja.
• Skupine, bodo skrbele za raznovrstne dejavnosti: planinski pohodi, ogledi krajev in kulturnih posebnosti, družabna srečanja s sosednjimi društvi, ogledi razstav, kulturnih in drugih prireditev v različnih krajevnih skupnostih v občini.
• Poskušali bomo pridobivati finančna sredstva preko donacij podjetij in podjetnikov, različnih organizacij v okolju ter preko prostovoljnih prispevkov posameznikov.
• V aprilu delavnica izdelava rož iz različnih materialov – Mlinše ali Izlake.
• V aprilu sodelovanje na medgeneracijskem festivalu »Srečen za živet«.
• V maju organizirano zaključno srečanje članov društva v sodelovanju s podružnično šolo Mlinše.
• V juniju udeležba pri predaji vodenja Zveze medgeneracijskih društev Slovenije s kulturnim programom v Ribnici.
• V začetku junija organizacija Strokovne ekskurzije – enodnevni izlet na slovensko obalo s kopanjem (Izola ali Strunjan).
• Konec septembra Strokovna ekskurzija po Ljubljani z ogledom Plečnikove hiše in vožnjo z ladjico po Ljubljani.
• V oktobru izvedba kostanjevega piknika za člane društva - Kisovec
• Vsi člani društva: prostovoljci, modri člani in podporni člani prejmejo v letu
2017 voščilnico društva za osebni praznik.
• V različnih projektih bomo skušali razširiti sodelovanje z različnimi akterji skrbi za stare ljudi v občini – občinskim odborom za medgeneracijsko sožitje, centrom za socialno delo, DSO Izlake in po krajevnih skupnostih in šolah, Medgeneracijskim centrom Zasavje..
• Pod okriljem IAT - zveze medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije bo v jesenskih mesecih za vsa lokalna društva, ki so včlanjena v Zvezo, organizirano »Osvežitveni tečaj za prostovoljce v Dobrni«.
• V novembru izdelava voščilnic za potrebe društva.
• Konec novembra bo organizirano prednovoletno srečanje članov društva z medsebojno obdaritvijo - Mlinše.
• Izšla bo nova številka skupnega glasila Med nami, kjer s svojimi prispevki aktivno sodeluje tudi zagorsko društvo. Glasilo obsega približno 140 strani in je razdeljeno vsem prostovoljcem, starim ljudem in zainteresiranim svojcem, znotraj krajevnih društev, članic Zveze medgeneracijskih društev za kakovostno starost Slovenije in donatorjem.
• Skozi celo leto bo potekalo ozaveščanje javnosti o delu društva preko osebnih stikov, sestankov, v sodelovanju z mediji in z strokovnimi članki v lokalnih časopisih, lokalni televiziji in lokalnem radiu.
• Pridobitev prostorov za sedež društva ter izvajanje redne dejavnosti društva v smeri Večgeneracijskega centra Zasavje, ki bi povezoval vse dejavnike v lokalnem okolju, ki skrbijo za zadovoljevanje potreb starih ljudi, ranljivih skupin in nudil kakovostne storitve na enem mestu.

Finančni plan za leto 2017:
- minimalna sredstva: 3.000 eur. Predvideni odhodki znašajo:
- 300 eur za materialne stroške, voščilnice, papir, znamke, pošta
- 800 eur strokovna literatura za prostovoljce
- 1.500 eur prispevek k organizaciji strokovne ekskurzije in medgeneracijskega piknika
- 200 eur del stroškov ob izdaji letnega glasila »Med nami«
- 200 eur redni letni občni zbor

- Prihodki društva oz. viri financiranja so sredstva, pridobljena na razpisu Občine Zagorje za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij in sredstva donatorjev ter prostovoljni prispevki posameznikov.

- Sredstva bodo tudi v prihodnje porabljena v skladu z zastavljenimi cilji in poslanstvom Medgeneracijskega društva Srečno Zagorje.


Predsednica Medgeneracijskega društva Srečno Zagorje
Helena Odlazek