Domov | O nas | ČLANI

ČLANI

Trenutno imamo usposobljenih 15 prostovoljcev, ki so zaključili usposabljanje za osebno družabništvo in 29 prostovoljcev voditeljev skupin – člani, modri in podporni člani. V naše programe je tako vključenih okoli 178 ljudi. Prostovoljci prihajamo tako iz Zagorja kot iz okoliških krajev: Izlak, Šentlamberta, Mlinš, Kisovca in Tirne.