Pravna pomoč :: Avtorska pogodba

Avtorska pogodba

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


Z avtorsko pogodbo o naročilu dela se avtor zaveže ustvariti določeno delo in ga izročiti naročniku, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal honorar. Za avtorska dela se štejejo individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, npr:
- Govorjena dela, npr. govori, predavanja, …
- Pisana dela, npr. članki, priročniki, …
- Glasbena dela
- Likovna dela, npr. slike, grafike in kipi, …
- Arhitekturna dela, npr. skice, načrti, …
- itd.

Opravljanje del preko avtorske pogodbe je združljivo z vsemi drugimi oblikami dela, saj pri tem ne gre za redno delovno razmerje. 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.