Pravna pomoč :: Pravna vprašanja in odgovori :: Glasbene avtorske pravice - SAZAS

Glasbene avtorske pravice - SAZAS

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


Društva lahko prirejajo zabavne, kulturne in druge prireditve, na katerih predvajajo glasbo. Prireditev je treba prijaviti SAZAS – Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito glasbene avtorske pravice Slovenije.

Po določbah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP) si morajo uporabniki pridobiti dovoljenje SAZAS za uporabo glasbenih del pred začetkom uporabe.

- Če predvajate glasbo v kakšnem javnem prostoru (npr. bar, restavracija, itd. – mehanična glasba), v roku osmih dni pred začetkom uporabe glasbe na Združenje SAZAS dostavite prijavnico za javno priobčitev glasbenih neodrskih del, v kateri označite, kje in na kakšen način nameravate uporabljati glasbo. Združenje SAZAS vam bo na podlagi sporočenih podatkov pripravilo ustrezno dovoljenje, na katerem bo točno označena mesečna obveznost nadomestila za avtorske pravice.

- Če uporabljate živo glasbo na raznih prireditvah, koncertih, veselicah, silvestrovanjih, pustovanjih ipd. (živa glasba), v roku osmih dni pred koncertom ali prireditvijo slednjo prijavite Združenju SAZAS na obrazcu Prijava koncertov in prireditev. Združenje SAZAS vam bo na podlagi prijave izdalo dovoljenje, ki vas obvezuje, da v roku petnajstih dni po prireditvi na Združenje SAZAS dostavite pravilno izpolnjen spored na prireditvi izvedenih del in podatke o ustvarjenem prihodku od prireditve. Na podlagi sporočenih podatkov bo Združenje SAZAS izračunalo vašo obveznost nadomestila za avtorske pravice.

SAZAS-u ni potrebno plačati nadomestila avtorskega honorarja, če je izvajalec glasbenih del na prireditvi hkrati tudi imetnik avtorskih pravic, se lahko avtorska pravica upravlja individualno. To pomeni, da se izvajalec-avtor lahko svojemu avtorskemu honorarju odpove, ali pa se z organizatorjem prireditve zanj dogovori sam. Za izvajalca se šteje tudi skupina dveh ali večih izvajalcev.

Brezplačen nastop izvajalcev in dejstvo, da niste pobirali vstopnine, vas ne odvezuje obveznosti prijave prireditve SAZAS. V primeru, če se glede na poslani spored ugotovi, da so se izvajala samo dela, ki niso zaščitena, vam SAZAS nadomestila ne bo obračunal.

Mogoče velja opozoriti na možnost pridobitve popusta. Združenje SAZAS z namenom spodbuditi organizatorje prireditev k spoštovanju ZASP, vsem, ki v skladu z zakonom in v predpisanih rokih prijavijo prireditev, prizna 20 % popust na zaračunano avtorsko nadomestilo.

Več informacij lahko najdete na naslednjih straneh:
- SAZAS
- Urad RS za intelektualno lastnino


(vir: www.sazas.org)

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.