Pravna pomoč :: Pravna vprašanja in odgovori :: Sorodne pravice - IPF

Sorodne pravice - IPF

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


Društva lahko prirejajo zabavne, kulturne in druge prireditve, na katerih predvajajo posneto glasbo. Prireditev je v tem primeru potrebno  prijaviti IPF – Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije. 

Po določbah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP)  morajo uporabniki IPF prijaviti uporabo glasbenih del pred začetkom uporabe.

- Če predvajate glasbo v javnem prostoru (npr. bar, restavracija, itd. – mehanska glasba), pred začetkom uporabe glasbe na IPF dostavite vprašalnik, v katerem označite, kje in na kakšen način nameravate uporabljati glasbo. IPF vam bo na podlagi navedenih podatkov pripravilo ustrezno dovoljenje, na katerem bo označena mesečna obveznost nadomestila.

- Če uporabljate posneto glasbo (preko CD-ja, radia, ozvočenja, youtube, matrica, playback, ipd.) na prireditvah, koncertih, veselicah, silvestrovanjih, pustovanjih ipd., deset dni pred koncertom ali prireditvijo slednjo prijavite IPF z obrazcem Prijava prireditve. IPF vam bo na podlagi prijave izdal dovoljenje, ki vas obvezuje, da v roku petnajstih dni po prireditvi na IPF dostavite pravilno izpolnjen obrazec Spored in osnova za odmero nadomestila. Na podlagi sporočenih podatkov bo IPF obračunal nadomestilo.

IPF z namenom spodbuditi organizatorje prireditev k spoštovanju ZASP vsem, ki v skladu z ZASP in v predpisanih rokih prijavijo prireditev obračuna nadomestilo za prireditve na katerih posneta glasba ni ključnega pomena po najnižji oz. diskontirani tarifi oz. jim prizna 30 % popust na zaračunano nadomestilo za prireditve, na katerih je posneta glasba ključnega pomena. 

Več informacij lahko najdete na naslednjih straneh IPF:
https://www.ipf.si/

 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.