Pravna pomoč :: Pravna vprašanja in odgovori :: Disciplinski pravilnik

Disciplinski pravilnik

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo vzpostavili novo spletno stran. Obiščite nas na povezavi: www.consulta.si, kjer boste dobili ažurne informacije.

Vsebina na tej strani morda ni več ažurna.


Disciplinski pravilnik določa, kdaj gre za disciplinski prekršek, disciplinske organe, njihove pristojnosti, sestavo in ukrepe, ki jih lahko izrekajo.

Vsebina disciplinskega pravilnika z zakonom ni predpisana, tako da je njegova vsebina odvisna od posameznega društva, seveda pa mora biti v skladu s temeljnimi načeli pravnega reda RS (pravica, da se osumljeni izjavi o obtožbah, da ve, česa je obtožen, pravica do pritožbe, …).
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.