Za namenitev dela dohodnine za donacije več kot 4 mio EUR

Za namenitev dela dohodnine za donacije se je v letu 2012 odločilo 354.825 (35,6 %) zavezancev, za katere je bil pripravljen informativni izračun dohodnine, kar je za 8,2 % več, kot leto poprej. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 4.281 različnim upravičencem (lansko leto 4.011) v skupnem znesku 4.022.735,50 € (lansko leto 3.768.903 EUR). 


TOP 20 po prejemnikih donacij 2012:

 

NAZIV

Št. donacij

Znesek donacij (€)

 

SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF, USTANOVA                                                                                                                                                                 

12.224

152.723,44

 

SLOVENSKA KARITAS                                                                                                                                                                                       

12.331

147.711,05

 

RDEČI NOSKI - CLOWNDOCTORS, DRUŠTVO ZA POSPEŠEVANJE VESELJA DO ŽIVLJENJA ZA BOLNE IN TRPEČE LJUDI                                                                                                      

6.360

99.267,31

 

SONČEK - ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO SLOVENIJE                                                                                                                                                

3.887

56.380,62

 

EUROPA DONNA - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA BOJ PROTI RAKU DOJK                                                                                                                                               

2.530

37.419,91

 

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE                                                                                                                                                                     

2.144

36.139,15

 

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC                                                                                                                                                                                

2.190

35.864,51

 

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE - ŽRTVE NASILJA                                                                                                                                                 

2.401

31.505,40

 

USTANOVA ZA NOVO PEDIATRIČNO KLINIKO V LJUBLJANI                                                                                                                                                       

2.242

28.583,12

 

SONČEK - MARIBORSKO DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO                                                                                                                                                     

2.199

27.949,35

 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV                                                                                                                                                    

2.372

27.282,90

 

ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE                                                                                                                                                                   

2.055

22.963,36

 

ISLAMSKA SKUPNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI                                                                                                                                                                 

4.043

22.767,77

 

DRUŠTVO ONKOLOŠKIH BOLNIKOV SLOVENIJE                                                                                                                                                                   

1.708

22.071,46

 

NADŠKOFIJA LJUBLJANA                                                                                                                                                                                    

2.032

22.028,95

 

SOCIALNI DEMOKRATI                                                                                                                                                                                     

1.385

20.618,86

 

SRBSKA PRAVOSLAVNA CERKEV METROPOLIJA ZAGREBŠKO - LJUBLJANSKA                                                                                                                                          

2.453

19.433,68

 

ZAVOD SV. STANISLAVA ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI                                                                                                                                   

806

16.250,99

 

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR                                                                                                                                                                       

996

16.084,69

 

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA                                                                                                                                                                           

880

15.932,92

 

 * Podatki so preliminarni, saj ugovor na informativni izračun zadrži izplačilo donacije. Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2013. Naslednja izplačila si sledijo na tri mesece.
* Število donacij ni enako številu donatorjev, ker je posamezni davčni zavezanec lahko razdelil 0,5 % med največ 5 upravičencev za donacije.
* V preliminarne izračune niso vključeni tisti zavezanci, ki bodo morali oddati dohodninsko napoved (do 31.7.2013). Gre za dohodninske zavezance, ki jim informativni izračun ne bo izdan, ker davčna uprava nima podatkov, da bi bili zavezanci za dohodnino. Informativni izračuni so namreč pripravljeni na podlagi podatkov, ki jih je prejela od izplačevalcev dohodkov.

 
 
 
VIR: Davčna uprava RS

 


Še vedno neizkoriščenih 8 mio EUR
 

Glede na to, da skupna masa sredstev, ki jih predstavlja delež 0,5 % dohodnine, znaša okoli 12 milijonov evrov, ostaja neizkoriščenih še 8 milijonov evrov.Kako lahko donirate 0,5% dohodnine?


V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje nevladnih organizacij, ki imajo status v javnem interesu. 

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

obrazec za namenitev dela dohodnine

 


Kako se NVO lahko uvrsti na seznam upravičencev?


Upravičencem, katerim je mogoče nameniti del dohodnine določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Da se društvo uvrsti na seznam, mora pridobiti status v javnem interesu.

Tega lahko pridobijo nevladne organizacije, katerih delovanje presega interese svojih članov in je splošno koristno. Dodeli jim ga ministrstvo, ki je pristojno za področje na katerem delujejo. Društvo z vlogo na pristojno ministrstvo lahko pridobi status v javnem interesu kar mu omogoči, da se uvrsti na seznam upravičencev do dela dohodnine. 

Za več informacij in pomoč kako lahko tudi vaše društvo pridobi status društva v javnem interesu najdete na naši spletni strani. Za pomoč smo vam na voljo na naslovu info@srce-me-povezuje.si.

 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.