Na NVO čakajo milijoni EUR brez dodatnih poročil in prijav na razpise

Od 0,5% dohodnine, ki na letni ravni znaša okoli 12 mio EUR in jih lahko dobijo tudi nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu, je bilo lani (dohodnina za 2012) razdeljenih 4 mio EUR (vir: DURS). Na voljo je bilo še 8 mio EUR 64% zavezancev za dohodnino, ki niso izbrali komu bi radi namenili svoje 0,5% dohodnine. Denar torej je, le pobrati ga je treba. Tako da vse NVO, ki imate status v javnem interesu in ste na seznamu za upravičence do 0,5% dohodnine, časa, da dobite zavezance za dohodnino, ki bodo vam namenili svoj del dohodnine, imate do konca leta.  

Koliko in kako vam namenijo dohodnino?

Zavezanec za dohodnino lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.


obrazec za namenitev dela dohodnine

Komu lahko nameni del dohodnine?

Upravičencem, katerim je mogoče nameniti del dohodnine določi vlada na predlog Ministrstva za finance vsako leto do 31. julija za leto, za katero se namenja dohodnina. Da se društvo uvrsti na seznam, mora pridobiti status v javnem interesu.

Za več informacij kako pridobite status v javnem interesu smo NVO iz Osrednjeslovenske regije na voljo na Stičišču NVO osrednje Slovenije. Kontaktirate nas lahko na klara.krzisnik@consulta.si.

 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.