Zaposlite brezposelne osebe v vaši organizaciji

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je razpisal Javno povabilo za izbor programov javnih del v letu 2014. Iz tega naslova lahko nevladne organizacije pridobijo sredstva za zaposlitev za obdobje enega leta brezposelnih oseb, ki so najmanj eno leto neprekinjeno prijavljene na Zavodu. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma nakasneje do 8.oktobra 2014 zato je pomembno, da se čim prej prijavite.

Poleg programov javnih del, ki so navedeni v Katalogu programov javnih del lahko organizacije prijavijo tudi programe socialnega podjetništva.

Zavod bo financiral od 55% do največ 85% celotnega zneska predvidene plače zaposlenega. Znesek sofinanciranja je odvisen od tega v kateri Občini se nahaja sedež vaše organizacije. Višina sofinanciranja pa je določena glede na stopnjo nezaposlenosti v posameznih občinah. Za prijavo programa javnih del je potrebno pridobiti potrdilo od dotične Občine, kjer je navedeno, da je program javnih del ki ga prijavlja organizacija v javnem interesu. Tiste organizacije, ki jim manjkajoča sredstva zagotovi Občina so deležne dodatnih točk , kar posledično predstavlja večje možnosti za uspeh na razpisu.

Več informacij o razpisu in razpisnih pogojih si preberite na tem mestu. Stičišče NVO osrednje Slovenije vam nudi podporo pri pisanu prijav na razpise. V kolikor se boste odločili za prijavo nam to sporočite na barbara.mozina@consulta.si in si zagotovite pomoč pri izpolnjevanju obrazca ter oddaji prijave.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.