70% zmanjšanje vključenih udeležencev v javna dela v NVO

V nevladnih organizacijah je v tem letu občutno znižanje zaposlenih preko javnih del povzročilo veliko nezadovoljstva. Zaradi sredstev, ki so bila še na voljo za izvajanje programov javnih del in s tem tudi strožjih razpisnih pogojev, so v programe javnih del vključene 204 nevladne organizacije s 351 udeleženci, kar v primerjavi z letom 2010 pomeni skoraj 70% zmanjšanje vključenih udeležencev v javna dela v NVO. Celotno poročilo ZRSZZ si lahko ogledate v nadaljevanju.

IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETIH 2009, 2010 IN 2011 v NVO

Na javni razpis za izvajanje programov javnih del v RS za leto 2011 je bilo prijavljenih 2437 vlog za vključitev 4284 oseb, od tega je bilo 851 (34,9 %) vlog izbranih, 1571 (64,5 %) vlog neizbranih, od 15 vlog so prijavitelji odstopili. Poleg programov javnih del, prijavljenih na javni razpis, ki jih financira zavod je bilo izbranih tudi 27 programov javnih del, ki jih v celoti financirajo občine.

NVO so vložile na razpis 680 vlog (27,9 % od vseh vlog) za vključitev 1013 oseb. Izbrane so bile 204 vloge (30,0 %), neizbranih je bilo 476 (70,0 %). Na osnovi izbranih vlog se lahko v javna dela vključi 351 brezposelnih oseb.
Med izvajalci, ki so vložili vloge za izvajanje programov javnih del je bilo 134 zavodov, 4 zavodi v zasebni lasti, 10 ustanov in 532 društev.
 
Območna službaŠtev. prijavljenih
vlog
Štev. izbranih
vlog
Štev. neizbranih
vlog
 
Celje43736
Koper471433
Kranj341222
Ljubljana17056114
Maribor14539106
Murska Sobota12929100
Nova Gorica19613
Novo mesto1495
Ptuj19811
Sevnica23 617
Trbovlje1257
Velenje251312
SKUPAJ680204476

Zavod je z izvajalci in naročniki sklenil 987* pogodb za izvajanje programov javnih del. NVO so izvajalci 224 programov javnih del (22,7 %). Od tega je 194 društev, 29 zavodov in 1 ustanova. Glede na področja se največ programov (63,3 %) izvaja na področju socialnega varstva. Izvajalci, ki imajo vključeno največje število udeležencev so OZARA - 34, YHD - 23, ŠENT - 16 in Rdeči križ – občinske organizacije 21 udeležencev.
Na področju izobraževanja in športa se izvaja 11,2 % programov (večina na področju športa).
Izvaja se 20 programov (8,9 %) z nazivom Pomoč društvu in drugi nevladni organizaciji pri izvajanju dejavnosti in 10 programov Pomoč pri izvajanju programov za mlade (4,5%).
Na dan 7.3.2011 je bilo v programe NVO vključenih 308 udeležencev (17,5 % od vseh vključenih). Vključitve v programe javnih del še potekajo.
Okvirna vrednost sklenjenih pogodb za izvajanje programov javnih del, katerih izvajalci so NVO znaša 3,3 mio EUR, kar znaša 19,5% od vseh sredstev (16,9 mio EUR) namenjenih za izvajanje javnih del v letu 2011.

V letu 2010 je bilo na javni razpis za izbor programov javnih del prijavljenih 2660 vlog za izvajanje programov javnih del. Izbranih je bilo 2469 vlog (93 %) za izvajanje lokalnih in nacionalnih programov javnih del, v katere bi se lahko vključilo 4.902 brezposelnih oseb, neizbranih je bilo 191 vlog. Na osnovi izbranih vlog je bilo v letu 2010 sklenjenih 2.487 pogodb za izvajanje programov javnih del, v katere je bilo skupaj vključenih 5945 oseb. Poleg programov javnih del, prijavljenih na javni razpis, ki jih financira zavod je bilo izbranih tudi 27 programov javnih del, ki so jih v celoti financirale občine.
NVO so izvajale 638 programov (25,6 %), v katere je bilo skupaj vključenih 1.119 udeležencev (18,8 % od vseh vključenih v javna dela). Višina sredstev izplačanih za izvajanje teh programov je znašala 8,3 mio EUR ali 23 % od vseh sredstev, porabljenih za izvajanje programov javnih del, ki so znašala 36,3 mio EUR.

V letu 2009 je bilo na javni razpis za izbor programov javnih del prijavljenih 2.013 vlog za izvajanje programov javnih del. Izbranih je bilo 1.696 vlog (84,3 %), za izvajanje lokalnih in nacionalnih programov javnih del, v katere bi se lahko vključilo 3.247 brezposelnih oseb, neizbranih je bilo 315 vlog. Na osnovi izbranih vlog je bilo v letu 2010 sklenjenih 1.651 pogodb za izvajanje programov javnih del, v katere je bilo skupaj vključenih 4.188 oseb. Poleg programov javnih del, prijavljenih na javni razpis, ki jih financira zavod je bilo izbranih tudi 8 programov javnih del, ki so jih v celoti financirale občine.

NVO so izvajale 433 programov (26,2 %), v katere je bilo skupaj vključenih 754 udeležencev (18,0 % od vseh vključenih v javna dela). Višina sredstev izplačanih za izvajanje teh programov je znašala 3,4 mio EUR ali 20,5 % od vseh sredstev, porabljenih za izvajanje programov javnih del, ki so znašala 16,6 mio EUR.

SKLEPNA UGOTOVITEV:
Iz podatkov je razvidno, da je delež NVO, izvajalcev programov javnih del v letu 2011, v primerjavi z letoma 2010 in 2009 le nekoliko manjši. Delež vključenih v programe javnih del, ki jih v letu 2011 izvajajo NVO, pa se bo še povečal, saj glede na trenutne podatke vsi programi še niso zapolnjeni.

Pripravila: Mojca Ulaga

* število sklenjenih pogodb je večje od števila odobrenih vlog zaradi nacionalnih programov. Za izvajanje nacionalnega programa, ki ga bo izvajalo več izvajalcev, se vloži ena vloga. Na osnovi izbrane vloge se z vsakim izvajalcem sklene pogodba o izvajanju nacionalnega programa javnega dela.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.