Razširjeni pogoji za prijavo na javno povabilo Priložnost zame

ZRSZZ je razširil pogoje za prijavo na razpis Priložnost zame, ki je namenjen zaposlovanju v NVO. Ponudbo na javno povabilo lahko odslej oddajo tudi nevladne organizacije, ki opravljajo dejavnost vsaj dve leti, ne glede na število njihovih zaposlenih, pri tem pa izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Javno povabilo Priložnost zame je namenjeno spodbujanju zaposlovanja:
  • dolgotrajno brezposelnih, ki so pri Zavodu prijavljeni najmanj 24 mesecev,
  • brezposelnih invalidov, ki so pri Zavodu prijavljeni najmanj 12 mesecev, ter
  • prijavljenih brezposelnih, ki so bili zadnji dan preteklega leta udeleženci javnih del, hkrati pa so invalidi, so bili pred vključitvijo v javna dela starejši od 50 let ali so bili pred vključitvijo v javna dela dolgotrajno brezposelni.
Na javno povabilo se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih, so registrirane za opravljanje dejavnosti v Sloveniji, imajo vsaj enega zaposlenega ali opravljajo dejavnost vsaj dve leti ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Če je njihova ponudba na javnem povabilu sprejeta, lahko pridobijo subvencijo 7.500 evrov za zaposlitev brezposelnih iz ciljnih skupin javnega povabila. Prav tako si lahko povrnejo del stroškov za delovni preizkus kandidatov, ki jih nameravajo zaposliti s pomočjo subvencije. Zaposlitev mora biti sklenjena za najmanj 18 mesecev, s polnim delovnim časom. Če je zaposlitev sklenjena s krajšim delovnim časom v skladu z odločbo o invalidnosti, se izplača sorazmerno nižji znesek subvencije.

Pri tem želimo znova poudariti, da organizacija zaradi prepovedi dvojnega financiranja ne sme prejeti drugih javnih sredstev za upravičene stroške, ki se financirajo na podlagi javnega povabila (to je za subvencijo 7.500 evrov oziroma sorazmerno manj v skladu z odločbo o invalidnosti).

To pomeni, da organizacija za sofinanciranje stroškov zaposlitve lahko pridobi druga javna sredstva, vendar višina vseh prejetih javnih sredstev za namen zaposlitve, vključno s subvencijo na podlagi javnega povabila, ne sme presegati skupnih stroškov zaposlitve. Slednji zajemajo neto plačo, obvezne prispevke iz plače, povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, obvezne prispevke na plačo in akontacijo dohodnine.

Dodatne informacije in prijavne obrazce najdete na tej povezavi

VIR: ZRSZZ

POVEZAVE DO SORODNIH VSEBIN:
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.