Resoluciji o normativni dejavnosti se tudi v občinah posveča premalo pozornosti

V četrtek, 7. junija 2012, je v okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije potekal posvet z nevladnimi organizacijami o sprejemu Odloka o lokalnem turističnem vodenju na turističnem območju Srce Slovenije. Resolucija o normativni dejavnosti, ki naj bi pripomogla k pripravi boljših predpisov, je stopila v veljavo leta 2009. Ta predvideva vključevanje zainteresirane javnosti pri pripravi predpisov, vendar pa temu v občinah posvečajo premalo pozornosti. 

Tako smo na pobudo planinskih društev in v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije organizirali posvet z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju turizma v občinah Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš in Trzin, glede predlogov dopolnitve odloka. Odlok so nekateri župani navedenih občin že predložili občinskim svetom v sprejemanje, ne da bi se predhodno posvetovali z zainteresirano javnostjo, kot to predvideva Resolucija o normativni dejavnosti.

Glede na odziv društev, ki so se obrnila na Mrežo NVO osrednje Slovenije, da pomaga pri izpeljavi pobude za spremembo odloka, bi se tovrstnim zapletom lahko izognili z vključitvijo civilne javnosti, ki je najbolj aktivna ravno v okviru nevladnih organizacij prav na vseh področjih našega bivanja, ki bi svoje mnenje in pomisleke glede odloka izrazila že v času njegove priprave.

Da bi se kakovost priprave predpisov izboljšala, je državni zbor v resoluciji določil tudi minimalne standarde posvetovanj z javnostjo, med drugim tudi minimalen čas trajanja posvetovanja od 30 do 60 dni. Ker pa takšni postopki trajajo več časa, jih marsikateri pripravljavci predpisov raje preskočijo, čeprav bodo tako sprejeti predpisi in politike zagotovo na koncu bistveno bolj kakovostni in uravnoteženi s pričakovanji javnosti. Da se resolucija v veliki meri ne upošteva, prav gotovo pripomore tudi dejstvo, da v primeru njenih kršitev ne predvideva niti sankcij za kršitelje niti pravnega varstva za državljane.

Na CNVOS-u so v ta namen postavili števec kršitev resolucije, kjer od 1. 3. 2012 štejejo kršitve na nacionalni ravni. Danes je naštetih že 81 kršitev, ko so vlada in ministrstva prekršila Resolucijo o normativni dejavnosti.

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.