Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo izdali 3 nove priročnike!

V mesecu juniju smo na Stičišču NVO osrednje Slovenije izdali tri nove priročnike: Odnosi z javnostmi, Razpisi in uspešne projektne prijave in Kako ustanoviti nevladno organizacijo?.

Avtorica priročnika »Kako ustanoviti nevladno organizacijo?« je naša strokovna sodelavka, Petra Cilenšek, ki na Stičišču NVO osrednje Slovenije svetuje in nudi podporo uporbnikom na pravnem področju in na področju zagovorništva. Priročnik je namenjen predvsem vsem tistim, ki šele ustanavljate nevladne organizacije in tudi vsem tistim, ki vas zanima sama organiziranost nevladnih organizacij. Priročnik je razdeljen na tri poglavja, v katerih avtorica razloži postopek ustanovitve društva, zavoda in ustanove, opozori na potrebne dokumente za samo registracijo oziroma ustanovitev ter primeroma pokaže zapise določb v temeljnih oziroma ustanovitvenih aktih.

 
Priročnik »Razpisi in uspešne projektne prijave« je delo naše strokovne sodelavke, Darje Sekula Krstič, ki na Stičišču NVO osrednje Slovenije nudi podporo in svetuje organizacijam na področju razpisov. Sofinanciranje s pomočjo razpisov, predvsem evropskih, je eden pomembnih virov financiranja nevladnih organizacij, v določenih primerih pa tudi premalo prepoznavni vir. Priročnik, ki je zasnovan kot A do Ž vse o razpisih, uporabnikom približa programe EU v obdobju 2014-2020 in celotno razpisno dokumentacijo. Posebno poglavje je namenjeno projektni prijavi in ocenjevanju projektov, zaključuje pa s praktičnimi nasveti, ki vam bodo pomagali pri vaši naslednji projektni prijavi.
 
Priročnik »Odnosi z javnostmi«, katerega avtor je Jure Brankovič, je nadgradnja naše delavnice o komuniciranju, ki smo jo izvedli v mesecu aprilu. V priročniku je veliko pozornosti namenjeno pripravi komunikacijskega načrta in elektronskim možnostim komuniciranja,  kateri so za  nevladne organizacije zelo pomemben vir prepoznavnosti v okolju. Priročnik obravnava tudi samo delo medijev, predstavi delo novinarja, zapovedi za dobro sodelovanje z njimi in pomen medijskih objav.
 
Priročniki so v elektronski obliki dostopni na naši spletni strani:
 
Kako ustanoviti nevladno organizacijo?, avtorica: Petra Cilenšek
 
Razpisi in uspešne projektne prijave, avtorica: Darja Sekula Krstič
 
Odnosi z javnostmi, avtor: Jure Brankovič
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.