Upravičenci do donacij za leto 2011

Objavljen je seznam upravičencev do donacij za leto 2011. 

V Uradnem listu št. 57/11 je bil objavljen sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2011

Kaj vam umestitev na seznam prinaša?
V skladu z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni tudi za financiranje NVO, ki imajo status v javnem interesu. 

Kako lahko davčni zavezanci določijo komu želijo nameniti del dohodnine?
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadarkoli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu do  31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Kako se N
VO lahko uvrsti na seznam upravičencev?
NVO mora pridobiti status v javnem interesu.

Kako pridobite status v javnem interesu?
Društvo vloži vlogo za pridobitev statusa javnem interesu pri ministrstvu, ki je pristojno za področje na katerem društvo deluje. Za več informacij in pomoč kako lahko tudi vaše društvo pridobi status društva v javnem interesu in je s tem upravičeno do donacije dela dohodnine lahko najdete na naši spletni strani nam pišite na info@srce-me-povezuje.si ali pokličete na 040 365 850.

POVEZAVE DO SORODNIH VSEBIN:


 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.