Ohranjanje statusa v javnem interesu

Tistim, ki je podeljen status v javnem interesu, morajo v skladu s 33. členom Zakona o društvih pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih aktivnosti, ki jih je izvajalo v javnem interesu za preteklo leto, in o porabi sredstev za njihovo doseganje.

Po poteku starega programa delovanja morajo predložiti tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta.

Pristojno ministrstvo si od AJPES po uradni dolžnosti pridobi letno poročilo društva za preteklo leto, za tiste, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli en milijon evrov, pa tudi oceno revizorja.

Status v javnem interesu lahko pristojno ministrstvo odvzame, če pravna oseba kljub opozorilu pristojnega ministrstva v roku 30 dni ne izpolni obveznosti in ne predloži poročila o delu. Pristojno ministrstvo ji lahko odvzame status v javnem interesu tudi, če ne izpolnjuje več drugih pogojev, določenih v 30. členu Zakona o društvih in v posebnih predpisih, oziroma če pravna oseba ne opravlja več dejavnosti v javnem interesu in če se podeljenemu statusu pisno odreče.

Več o tem kakšni so kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za ohranitev in podelitev statusa društva v javnem interesu najdete v pravilnikih na spodnjih linkih:
Pravilnik na področju: 
Pripravila: Klara Kržišnik, Stičišče NVO osrednje Slovenije

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.