Olajšana pridobitev statusa delovanja v javnem interesu na področju okolja

V  predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja so zaradi opozorila Evropske komisije olajšani pogoji za pridobitev statusa nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja. 

Predvidena je odprava pogoja nacionalnega delovanja, pogoj predhodnega petletnega delovanja pa je skrajšan na triletno predhodno delovanje organizacije.

Znova se uvaja tudi Svet za varstvo okolja, ki je bil v lanskem letu na hitro ukinjen. Vendar pa je razlika v tem, da je bil Svet za varstvo okolja pred ukinitvijo organ, ki ga ustanovi Državni zbor, po novem predlogu pa minister svet ustanovi kot svoje posvetovalno telo. Svet bo imel 12 članov, od katerih tri bodo lahko predlagale nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. 

VIR: PLAN B
 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.