Nevladne organizacije in status v javnem interesu

Nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko pristojno ministrstvo, če presodi, da delovanje nevladne organizacije presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu, z odločbo na njeno prošnjo, podeli poseben status – status v javnem interesu.

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.