Javni poziv NVO s področja varstva okolja

MOL poziva vse nevladne organizacije s področja varstva okolja, ki imajo sedež v Mestni občini Ljubljana in bi želele postati izvajalske organizacije izvrševanja dela v splošno korist, da svoj interes sporočijo do 18. 4. 2013. Izvajanje nadomestne kazni, ki pomeni opravljanje dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti, je lahko nadomestilo uklonilnega zapora v primeru neplačila kazni za storjene prometne prekrške. Prekrškarji lahko tako odslužijo svojo kazen s koristnim delom v vaši nevladni organizaciji.

Mestna občina Ljubljana je v skladu z 4. členom Pravilnika o izvrševanju dela v splošno korist (Ur. l. RS, št. 109/08 in 46/12) dolžna Centru za socialno delo sporočiti seznam vseh organizacij na svojem območju, ki bi bile pripravljene postati izvajalska organizacija, vključno z deli, ki se pri organizaciji lahko opravljajo. 

Zato pozivajo vse organizacije s področja varstva okolja s sedežem v Mestni občini Ljubljana, ki opravljajo tudi nepridobitno dejavnost in bi želele postati izvajalske organizacije izvrševanja dela v splošno korist, da na naslov varstvo.okolja@ljubljana.si do 18. 4.2013 sporočijo svoje kontaktne podatke (naziv, naslov, pošta številka) in seznam del, ki bi jih napotene osebe pri njih lahko opravljale.

Informacije o izvrševanju dela v splošno korist so dostopne na spletnem naslovu http://www.scsd.si/koordinatorji-za-izvrsevanje-nadomestne-kazni-zapora.html oziroma pristojnih centrih za socialno delo.

Nevladne organizacije iz Osrednjeslovenske regije, ki delujete na drugih področij in bi se prav tako želele vključiti med izvajalske organizacije najdete spodaj kontaktne podatke koordinarorjev v regiji pri katerih lahko dobite dodatne informacije in jih sporočite vaš interes. 

Ljubljanska regija: CSD Ljubljana Bežigrad, CSD Ljubljana Center; CSD Ljubljana Moste Polje, CSD Ljubljana Šiška, CSD Ljubljana Vič Rudnik
Koordinatorica: Gordana Čižman, uni. dipl. soc. del.
CSD Ljubljana Moste Polje, Ob Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana
Telefon direktni: 01 58 73 415
E-pošta: gordana.cizman@gov.si

Obljubljanska regija: CSD Domžale, CSD Kamnik, CSD Litija
Koordinatorica: Ana Zakšek, soc. del.
CSD Domžale, Ljubljanska 70, 1230 Domžale
Telefon direktni: 01 72 46 390
E-pošta: ana.zaksek@gov.si

Obljubljanska regija: CSD Logatec, CSD Vrhnika, CSD Grosuplje
Koordinatorica: Ana Pevec Hočevar, dipl. soc. del.
CSD Kočevje, Ljubljanska c. 25, 1330 Kočevje
Telefon direktni: 01 893 83 88
E-pošta: ana.pevec-hocevar@gov.si

Javni poziv


VIR: MOL
 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.