Podpisan je sporazum med nevladnimi organizacijami iz občine Vodice in Občino Vodice

 

V petek, 29.05.2015 je od 17.00 do 19.00 ure, v sejni sobi Občine Vodice, potekalo srečanje nevladnih organizacij iz občine Vodice, ki ga je organiziralo Stičišče NVO osrednje Slovenije. Na srečanju so župan občine Vodice, g. Aco Franc Šuštar in 13 nevladnih organizacij iz občine Vodice skupaj podpisali Sporazum med Občino Vodice in nevladnimi organizacijami iz območja občine Vodice. 

Podpisan sporazum  vsebuje osnovna načela za medsebojni odnos, skupne zaveze za partnersko sodelovanje pri zagotavljanju kakovosti življenja občank in občanov, spodbujanje prostovoljstva in samega razvoja civilne družbe. Občina je s podpisom sporazuma tudi formalno potrdila pomembno vlogo nevladnih organizacij pri delovanju v občini Vodice in se zavezala, da bo v duhu nevladnim organizacijam prijazne občine delovala tudi naprej.

Občina Vodice predstavlja dobro prakso podpore nevladnih organizacij na ključnih področjih, kar spremljamo tudi s Semaforjem sodelovanja. So ena izmed treh občin v osrednji Slovenij, ki ima sklenjen sporazum o sodelovanju. Občina omogoča brezplačen najem prostorov za nevladne organizacije, oglaševalska mesta za oglaševanje nepridobitnih dejavnosti in tudi sofinancira programe/projekte nevladnih organizacij, ki se financirajo iz državnih, evropskih ali drugih neobčinskih virov. Delno omogoča večletno financiranje programov nevladnih organizacij in v okviru podeljevanja občinskih priznanj nagrajuje tudi prostovoljce, ter tako spodbuja prostovoljsko delo.

Pristop k podpisu sporazuma bo mogoč tudi naprej. Do 15.6.2015, bo mogoče sporazum podpisati na Občini Vodice, v času uradnih ur v ponedeljek in petek: 10:00 - 12:00, sreda: 10:00 - 12:00 in 14:00 - 17:00. 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.