Objava seznama kandidatov in javna predstavitev

Objavljamo seznam kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva.

Javna predstavitev kandidatov bo v torek, 10.12.2013 ob 10. uri v sejni sobi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, Zaloška 69, Ljubljana.  

 

Na poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov nevladnih organizacij v regijsko koordinacijsko kupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva je priseplo 5 popolnih kandidatur izmed katerih je potrebno izbrati 2 predstavnika in 2 namestnika.

Kandidati so:
Barbara Goričan
Bogomir Vidic
Maja Vodopivec
Mojca Pavšič
Suzana Oreški

Na javni predstavitvi, ki bo v torek 10.12.2013 ob 10. uri v sejni sobi Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, Zaloška 69, Ljubljana,  je ob doseženem soglasju kandidatov možno imenovanje, sicer bodo razpisane volitve.

Povezava:
Poziv nevladnim organizacija s podorčja socialnega varstva 


 

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.