Znane predstavnice NVO s področja socialnega varstva v regijski koordinacijski skupini za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji

Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a je kot Stičišče NVO osrednje Slovenije s strani Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje, dne 8.11.2013, prejelo poziv k imenovanju predstavnikov NVO v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji in sicer dveh predstavnikov NVO in dveh namestnikov. 

Poziv za prijavo kandidatov je bil na podlagi poslovnika objavljen 14.11.2013. Kandidate so lahko predlagale nevladne organizacije s področja socialnega varstva, ki v Osrednjeslovenski regiji izvajajo aktivnosti s tega področja.

V roku za oddajo prijav je prispelo 5 popolnih vlog.


V torek, 10.12.2013 je potekala javna predstavitev kandidatk in kandidatov za predstavnike NVO na kateri je, po odpovedi kandidature enega kandidata prišlo do imenovanja s soglasjem.


Za predstavnika nevladnih organizacij v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji sta bili imenovani:

 

•           dr. Suzana Oreški (Predlagatelj: Društvo Altra, odbor za novosti v duševnem zdravju)

•           Barbara Goričan (Predlagatelj: Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva)

 

Za namestnika nevladnih organizacija v regijsko koordinacijsko skupino za oblikovanje regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva v Osrednjeslovenski regiji sta bili imenovani:

 

•           Mojca Pavšič (Predlagatelj: Slovensko društvo Hospic)

•           Maja Vodopivec (Predlagatelj: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje)

 

 

V koordinacijski skupini bo skupaj sodelovalo 15 ljudi, poleg predstavnikov NVO bodo sodelovali še predstavniki s strani občin, s stani centrov za socialno delo, uporabnikov, RRA LUR-a, javnih zavodov in koordinator.

Copyright © 2009 - 2022, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.