Začel se je postopek izbora predstavnikov NVO in namestnikov v odbore za spremljanje programov čezmejnega sodelovanja

 CNVOS razpisuje postopek izbora štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Odbore za spremljanje programov čezmejnega sodelovanja za obdobje 2014-2020. Sodelujejo lahko nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki jih pokrivajo EU programi čezmejnega sodelovanja (npr. varstvo okolja, raba virov, naravna in kulturna dediščina, itd. - glej prioritetna področja za posamezne programe).

Evropska komisija je sprejela tri programe čezmejnega sodelovanja, v katerih sodeluje tudi Republika Slovenija, četrti program (Program sodelovanja Italija-Slovenija) pa je v postopku potrditve. Slovenija mora po prejemu odločbe Evropske komisije o potrditvi programa imenovati svoje člane v Odbor za spremljanje v okviru vsakega od programov čezmejnega sodelovanja za obdobje 2014-2020. Med predstavniki Slovenije v odborih bodo tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na prioritetnih področjih, ki jih pokriva posamezen program.

 
Splošni pogoji za predstavnike v odborih so:
 
•strokovno znanje s področja, zaradi katerega je imenovan v posamezen Odbor za spremljanje glede na prioritetna področja posameznega programa; 
•poznavanje evropskih in čezmejnih programov;
•znanje angleškega jezika, priporočljivo je tudi znanje jezika čezmejnega partnerja;
  
Odbori, regije in relevantna prioritetna področja programov čezmejnega sodelovanja:
 
1. Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020: imenujeta se 1 predstavnik in 1 namestnik predstavnika nevladnih organizacij z območja Gorenjske, Koroške, Savinjske, Podravske, Pomurske, Osrednjeslovenske, Goriške in Zasavske regije.
 
Prioritetna področja Programa: 
- ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov – trajnostni razvoj naravnih in kulturnih potencialov, inovativni pristop na področju trajnostnega upravljanja in uporabe vodnih virov;
 
 
2. Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020: imenujeta se 1 predstavnik in 1 namestnik predstavnika nevladnih organizacij iz Pomurske ali Podravske regije.
 
Prioritetna področja Programa:
- varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov – povečanje privlačnosti območja z ohranjanjem, varstvom, promocijo in razvijanjem naravne in kulturne dediščine;
 
 
3. Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020: imenujeta se 1 predstavnik in 1 namestnik predstavnika nevladnih organizacij z območja Pomurske, Podravske, Savinjske, Posavske, Jugovzhodne Slovenije, Primorsko-notranjske, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske regije.
  
Prioritetna področja Programa:
- celostno upravljanje za obvladovanje tveganja poplav na porečjih v čezmejnem območju (zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane);
 
- ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov (trajnostni turizem, varstvo in obnavljanje biotske raznovrstnosti);
 
- zdrava, varna in dostopna obmejna območja – vzpostavitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdravo, varno in dostopno obmejno območje;
 
 
4. Odbor za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020: imenujeta se 1 predstavnik in 1 namestnik predstavnika nevladnih organizacij z območja Goriške, Obalno-kraške, Gorenjske, Primorsko-notranjske in Osrednjeslovenske regije.
 
Prioritetna področja Programa: 
- sodelovanje za dolgoročno zmanjšanje emisij ogljika; 
- varovanje in spodbujanje naravnih in kulturnih virov – integrirano upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj, spodbujanje zelenih tehnologij za izboljšanje ravnanja z odpadki, vodo ter zemljo s ciljem zmanjšati onesnaženost;
 
Več si lahko preberete tukaj
 
Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.