Postopek izbora predstavnikov nevladnih kulturniških organizacij v delovni skupini Ministrstva za kulturo za dialog z NVO

V CNVOS so s strani Ministrstva za kulturo prejeli naročilo postopka izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij s področja kulture v Delovno skupino za trajni dialog z nevladnim sektorjem. Rok za prijavo kandidatov in upravičencev je 5. 5. 2013. 

Temeljni pogoj, ki ga za sodelovanje na volitvah mora izpolnjevati organizacija, je, da deluje na polju kulture. Ob tem pa še:
  • da je organizacija v postopek imenovanja pravočasno prijavila svojega kandidata, ali pa se je
  • pravočasno prijavila kot organizacija, ki želi voliti (in je do tega tudi upravičena).
V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo nevladne organizacije s področja kulture, ki so predlagale svoje kandidate ali so pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Od kandidatov za predstavnike, ki jih predlagajo nevladne organizacije, se sicer pričakuje:
  • poznavanje področja delovanja NVO v umetnosti in kulturi,
  • poznavanje delovanja NVO z različnih področij umetnosti
Ker si Ministrstvo za kulturo prizadeva, da bi delovna skupina pričela z delom čim hitreje, so nekateri roki glede na določbe Poslovnika za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

19. 4. 2013 - objava poziva za prijavo kandidatov in upravičencev (elektorjev oz. 'volilcev')
5. 5. 2013 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
7. 5. 2013 - seja komisije za pregled prijav in izdajo pozivov za dopolnitev prijav
10. 5. 2013 - rok za dopolnitev prijav
11. 5. 2013 - objava seznama predlaganih kandidatov
14. 5. 2013 - predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
14. 5. 2013 - začetek volitev (pogojno)
19. 5. 2013 - zaključek volitev (pogojno)
20. 5. 2013 – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Več informacij o postopku izbora predstavnikov nevladnih organizacij, poziv in prijavne obrazce najdete na spletni strani CNVOS-a na tej povezavi.

VIR: CNVOS

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.