Potrjeni novi člani kolegija Mreže NVO osrednje Slovenije

V četrtek, 10. 4. 2014 so bili na seji Mreže NVO osrednje Slovenije, ki je potekala v Domžalah potrjeni novi člani kolegija mreže. Mreža NVO osrednje Slovenije je bila vzpostavljena s ciljem oblikovanja in zagovarjanja interesov nevladnega sektorja v razmerju do vseh ravni oblasti in javnosti, marca 2012.  

Po Poslovniku Mreže NVO osrednje Slovenije traja mandat kolegija mreže dve leti, ker je to obdobje preteklo smo ponovno pozvali člane Mreže NVO osrednje Slovenije, da predlagate nove člane kolegija. V primerjavi s prejšnjim obdobjem smo želeli število članov kolegija mreže povečati z namenom, da bi okrepili vlogo na področju civilnega dialoga in zagovorništva na lokalnem nivoju. Kolegij mreže ima lahko tako po enega člana iz vsake občine Osrednjeslovenske regije. Lahko pa en član kolegija pokriva tudi več občin, če v njih aktivno deluje.

Prepričani smo, da lahko dosežemo več, če imamo predstavnika NVO iz vsake občine, ki bolje pozna situacijo in potrebe NVO ter bo tako bolj učinkovit sogovornik lokalnim oblastem, kjer aktivno deluje. Člani kolegija mreže so pomemben vir predlogov in pobud, ki izhajajo iz njihovega delovanja in okolja za izoljšanje stanja na lokalni in regionalni ravni.

Predlagani in potrjeni so naslednji člani kolegija mreže, ki delujejo v občinah:
1. Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Mengeš - Jurček Nowakk (predsedujoči kolegiju mreže v letu 2014)
2. Grosuplje - Andrej Brezec
3. Ig - Nataša Bučar Draksler
4. Litija, Šmartno pri Litiji - Gabrijela Babič
5. Ljubljana - Simon Delakorda
6. Logatec - Jelka Lorenčič Kožman
7. Medvode - Saša Ciglar
8. Moravče - Branka Bizjan
9. Škofljica - Tončka Pal
10. Trzin - Brigita Ložar
11. Velike Lašče, Dobrepolje - Jože Starič
12. Vodice - Irena Mraz
13. Vrhnika - Mirjam Suhadolnik


Kako postati član Mreže NVO osrednje Slovenije?
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.