Domov | Dejavnosti | Mladinska izmenjava - ...

Mladinska izmenjava - projekt Samooskrbna vas od 20. do 29. avgusta 2014 na Bregu pri Litiji


Program Erazmus+ 2014, Ključni ukrep: projekti učne mobilnosti posameznikov na področju mladine (KA105)Naziv projekta: Self efficiency village (Samooskrbna vas)
Številka projekta: 2014-1-SI02-KA105-000065
Prijavitelji: Društvo za razvoj podeželja LAZ in partnerji iz Rige (Latvija), Sofije (Romunija) in Palerma (Sicilije)
Izvajanje projekta: od 1. julija 2014 do 1.11.2014: Izmenjava od 20. do 29. avgusta 2014 na Bregu pri Litiji
Udeleženci: skupaj 28,  po šest udeležencev iz vsake države v starosti od 15 do 24 let in po en mladinski voditelj iz vsake države

Namen projekta je ozaveščanje na temo samopreskrbe in samozadostnosti ter kako vplivajo na zdravje in aktivni življenjski slog . Udeleženci bodo proučili vse vidike samopreskrbe in samozadostnosti na praktičnem primeru vasi, kjer bo izmenjava potekala. Učni proces bo zajemal vse tri sektorje gospodarstva z dejavnostmi , ki bodo vključevale: značilnosti ekološkega in bio kmetovanja, priprava ozimnice (pravilno shranjevanje sadja in zelenjave), razlike med exstenzivno in intenzivno vzrejo živali, trajnostni gradbeni material , pridobivanje čiste energije, kako zagotoviti oblačila, izdelke in druge storitve ki bi jih majhna skupnost potrebovala za doseganje samozadostnosti. Nekateri vidiki samozadostnosti bodo mladim predstavljeni skozi oglede dobrih praks, ki že obstajajo v vasi (sončna elektrarna, izraba vodnih virov za ogrevanje, izraba biomase, kamnoseštvo, domača obrt;...) Rezultat vseh teh aktivnostibo podroben načrt samozadostnosti vasice z 150 prebivalci . Delo mladih bo v obliki modela samozadostnosti predstavljeno širši javnosti. Spodbujali bomo kreativne ideje o vseh vprašanjih ter odprli razpravo o sprejemljivosti modela v praksi, glede na sodoben način življenja in potrebe mladih. Program aktivnosti bo spodbujal izmenjavo mnenj, znanja in izkušenj ter prispeval k konstruktivnem in samostojnem razmišljanju. Vključeni udleženci bodo imeli možnost , da razvijajo aktivno državljanstva preko izobraževanja peer to peer , ugotavljanja potreb domačinov, prepoznavanja šibkih členov ( na lokalni ravni ) in analiziranja stanje vsake sodelujoče države, na področju samozadostonosti. Svoje izsledke bodo prestavili skozi interaktivno brošuro, ki bo objavljena na spletu. Skozi aktivnosti sem bo krepilo medsebojno razumevanje med mladimi, ter tako prispevalo k medkulturnem dialogu.

 
Delovne metode:
  • aktiven pristop skozi team building, razprave, predstavitve, delavnice , učenje skozi prakso, model učenja peer to peer, ogled dobrih praks.
Pričakovani rezultati:
  • Udeleženci bodo razvili in nadgradili svoje kompetence, razvili socialne spretnosti in se naučili sprejemati odogovornost za svoja dejanja. Pridobili bodo znanja in razumevanje samozadostnosti kot celote. Pridobili bodo informacije o programu Erazmus+, dobili vpogled v vodenje in izvajanje mladinske izmenjave ter postavili temelje prihodnjo mladinsko izmenjavo.
  • Model samozadostnosti lokalne skupnosti
  • Interaktivna brošura, ki bo vsebovala izsledke projektnih aktivnosti
  • Dvd z video vsebino
  • Objavljeni članki v lokalnih in spletnih medijih
  • Izdelani Youthpassi udeležencevdeleženci
Predstavitveni video je tu.
Self efficient video...