Domov | Dejavnosti | Ženski pevski zbor LAZ

Ženski pevski zbor LAZO ZBORU:

Ženski pevski zbor LAZ deluje od jeseni 2012 pod okriljem Društva za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline, ki leži deloma v občini Litija in deloma v Šmartnem pri Litiji, od koder so tudi pevke. V zboru pod vodstvom profesorice razrednega pouka Mance Vidic poje 29 žensk starih med 40  in 70 let. Predsednica ŽPZ LAZ je v sezoni 2018/19 Marinka Juvan.

Program zbora so priredbe ljudskih pesmi in večglasne priredbe za ženske zbore, nekatere tudi v tujih jezikih. Za posebne priložnosti zbor z veseljem večglasno zapoje priredbe zimzelenih popevk, včasih ob instrumentalni spremljavi. Zahtevnost izvedbe kakovosti petja se iz nastopa v nastop zvišuje, k čemur teži tako zborovodkinja, kot tudi pevke.

Od prvih pesmi, pa do danes, ko se v pevskih mapah nahaja že več kot 30 skladb in okoli 15 nastopov v vsaki sezoni, trema počasi popušča, repertoar pa se stalno širi. Zbor nastopa predvsem v domačem okolju, na prireditvah v Jablaniški dolini, Litiji, Šmartnem pri Litiji ter okolici in tako prispeva k ohranjanju pevske tradicije in k popestritvi družabnega življenja.

Življenje zbora so vaje in nastopi, pevski vikend, praznovanja rojstnih dni, izleti, priprave letnega letopisa, vključevanje v druge aktivnosti društva in skupnosti, ki ji pevke pripadajo.

Ob peti obletnici so pevke svojo zgodbo zapisale v brošuri "NAŠIH PRVIH PET LET", ki jo lahko prelistate tukaj

O ZBOROVODJI:
 
Manca Vidic
,rojena leta 1992 v Ljubljani, trenutno zaključuje magisterski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani smer poučevanje na razredni stopnji.

 
Z glasbo se je srečevala že od malih nog. Glasbeno šolo je začela obiskovati pri šestih letih, kjer se je najprej učila igranja na kljunasto flavto nato pa le-to zamenjalo igranje klavirja, s katerim je tudi dokončala nižjo glasbeno šolo v Litiji. Poleg tega je že od vstopa v osnovno šolo pela v otroških zborih, ki so jih kasneje zamenjali mladinski in nato odrasli pevski zbori. Tako je do sedaj pela v Mešanem pevskem zboru Gimnazije Litija, Mešanem pevskem zboru Cum anima, Zboru Sv. Nikolaja in Ženskem komornem zboru ČarniCe, projektno pa sodelovala tudi pri drugih različnih zasedbah. Poleg zborovskega petja je obiskovala tudi solo petje na OE nižje glasbene šole KGBL Ljubljana pod mentorstvom prof. Edite Garčevič Koželj. V letu 2015 je prevzela vodenje Mešanega pevskega zbora Cum anima, leta 2016 pa še Ženski pevski zbor Laz. Svoje zborovodsko znanje izpopolnjuje na različnih izobraževanjih ter pri korepetiranju drugih pevskih zasedb.

HARMONIKAR - Uroš Hauptman:

ZASEDBA ZBORA:

 Leto pridružitve

  Alenka Tekavec

  2012

  Andreja Sitar

  2017

  Ani Groboljšek

  2014

  Branka Lamovšek

  2017

  Brigita Ponebšek

  2018 

  Danica Sveršina

  2015

  Ivanka Bučar

  2012

  Jelka Babič         

  2012

  Joži Bučar  

  2012

  Majda Simonič

  2014

  Magda Medvešek

  2014

  Marinka Juvan

  2014

  Mateja Medvešek

  2012

  Mateja Medvešek, Šmartno

  2017

  Melita Pavlič

  2012

  Milena Savšek

  2012

  Milena Strmljan

  2012

  Mojca Hauptman

  2014

  Nada Jerin

  2012

  Nataša Pintar

  2015

  Slavi Lenart

  2012

  Slavi Kadunc

  2018

  Slavka Vidic

  2016

  Suzana Bučar

  2017

  Tadeja Garantini

  2015

  Tatjana Dolšek

  2012

  Tončka Rozina

  2012

  Urška Bajec

  2012

  Vera Videc

  2012

 


Delovanje ŽPZ spremljajte na FB profilu zpzlaz.
 

 

Kontakt za dogovor o nastopih: Marinka Juvan