Domov | Dejavnosti | ZAKLJUČENI PROJEKTI

ZAKLJUČENI PROJEKTI

Stičišče NVO osrednje Slovenije
Zagotavljanje podpornega okolja nevladnim organizacijam v regiji in s svojimi aktivnostmi prispevati k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij v Osrednjeslovenski regiji.
Trajanje: 1.11.2015 - 30.9.2019

Evroskepticizem za Evropo

Program Evropa za državljane
Trajanje: 1. - 3.6.2019

Projekt H2O WR, projekt mreženja mest in vključevanja državljanov za varstvo vodnih virov v Evropi.

Program Evropa za državljane
Trajanje: 8.3.2017 - 31.12.2018


Projekt KULDE - Kulturna dediščina EU nas povezuje
Program Evropa za državljane
Trajanje: 21. - 23.9.2018

S slovensko pesmijo in hrano sem kot doma 
S projektom si prizadevamo ohranjati stik s Slovenci v zamejstvu in drugje po svetu in jim želimo pomagati pri izpolnjevanju njihove pravice do nacionalne in etnične identitete. Z nastopom Ženskega pevskega zbora na festivalu manjšin Babylonfest v Brnu 22. septembra 2018 in slovensko stojnico s kuinariko in promocijskim materialom smo slovenski manjšini na Češkem, kot tudi številnim obiskovalcem Brna prispevali košček v medkuturnem mozaiku EU.

Democratic Ownership  and Civic Paricipation in Europe
 
Projekt DOCPIE je del programa Evropa za državljane in je sofinanciran s strani Evropske unije preko programa Evropa za državljane.
Trajanje: 30.5.2015 - 30.10.2015    
EU 2015 
Vključitev Jurjevanja 2015 pri spodbujanju duha EU državljanov. 
Program Evropa za državljane
Trajanje: 1. - 3.5.2015Mladin
ska izmenjava - Samooskrbna vas 
Namen projekta je ozaveščanje na temo samopreskrbe in samozadostnosti ter kako vplivajo na zdravje in aktivni življenjski slog.
Program Erazmus+
Trajanje: 20.- 29.8.2014 

 NECRC Mreža evropskih centrov za podporo civilne družbe

Cilj projekta je prispevati k aktivnemu evropskemu državljanstvu in podpora programa Evropa za državljane.
Program Evropa za državljane.
Trajanje: 

ECRC Evropski informacijski centri
Evropski infomracijski center za civilno družbo.
Trajanje: 1.1.2103 - 22.12.2013

Dobrote iz srca
Oživljanje tradicionalne kulinarije ter organizacija peke in prodaja domačih pekovskih izdelkov.
Program: LAS
Trajanje: 1.9.2013 - 31.8.2014


Obarvaj svoje mnenje - mladinska izmenjava
Program Mladi v akciji
Balaton 2013

Mladi proti rasizmu - mladinska izmenjava
Program Mladi v akciji
Palemor, oktober 2012
Jablaniška pripoved - mladinske pobude
Jablaniška pripoved je naslov projekta, ki so ga v letu 2010 izvajala dekleta v starosti od 15 do 30 let.
Program Mladi v akciji.Voda mene briga

Namen projekta Voda mene briga je ozaveščanje ljudi o pomenu ohranjanja vodnih virov. Glavne aktivnosti so se izvajale na območju Jablaniške doline, ki leži v občini Litija in Šmartno pri Litiji.
Program Ameriške ambasade v Sloveniji
Trajanje: leto 2011