Domov | Dejavnosti | Projekt ECRC - Mreža ...

Projekt ECRC - Mreža evropskih centrov za podporo civilne družbe

Cilj projekta je prispevati k aktivnemu evropskemu državljanstvu in podpora programa Evropa za državljane. Cilj je spodbujanje razvoja stimulativnega okolja za povečanje udeležbe državljanov na nacionalni in evropski ravni z izboljšanjem zmogljivosti organizacij državljanov in vzpostavitvijo učinkovitih infrastruktur civilne družbe. Več o ciljih in nalogah je tu:

Aktivnosti, ki jih bomo v okviru mreže podpornih centrov izvajale v letu 2014 "stare" članice so:
1. Udeležba na uvodnem partnerskem sestanku v Sofiji od 11. do 14. marca 2014
2. Izvedba treh delavnic za promocijo mreže in programa Evropa za državljane 2014-2020 (julij-september)
3. Izvedba informativnega dne "Dan odprtih vrat" (september)
4. Udeležba na zaključnem sestanku v Sofiji (oktober)

Poleg tega bomo promovirali mrežo in program EZD, pridobivali nove partnerje (vpis je tu) in ustvarjali partnerstva za prijave na razpis Evropa za državljane. Vodnik po programu EZD 2014-20 je tu.
Projektna spletna stran je www.ecrc-si.com

Partnerski konzorcij je sestavljen iz 12 nevladnih organizacij iz 12. držav z močnimi partnerskimi odnosi. Vsaka partnerska organizacija ima ustrezne izkušnje in interes za programe Evropske unije, kar poglablja sodelovanje in predstavlja doprinos k izmenjavi  dobrih praksi in idej.
Poleg Društva LAZ v projektu sodelujejo:

WOMENTOR - Evropska federacija mentorstva za dekleta in žene, Graz, Avstrija
SERDA -  Sarajevska regionalna razvojna agencija , Sarajevo, Bosna in Hercegovina
IDA Network - Mednarodna razvojna agencija, Sofija, Bolgarija
Cenzura Plus - Društvo za promocijo človekovih pravic in medijske svobode , Split,  Hrvaška
CCI - Center za civilne iniciative, Skopje, Makdonija
HRDC - Hellenic regionalni razvojni center, Patras, Grčija
Društvo “Solis Tuvak”, Riga, Latvija
Društvo za razvoj demokracije -Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid, Podgorica, Črna Gora
Društvo Butterfly Dreamer, Sânnicolau Mare, Romunija
Klub za opolnomočenje mladih 018, Klub za osnaživanje mladih 018, Niš, Srbija
Izvajanje projekta:

Sofija, 11. - 14.3.2014
Prvega sestanek projektnih partnerjev, ki je bil od 11. do 14. marca 2014v Sofiji, se je v imenu Društva LAZ udeležila Jelka Babič. Na sestanku je vodilni partner IDA podrbno predstavil projekt in načrt aktivnosti. Posebna pozornost je bila namenjena predstavitvi novosti programa Evropa za državljane 2014-2020.
Druženje sodelujočih iz dvanajstih držav je bila tudi priložnost za iskanje drugih stičnih točk za snovanje skupnih projektov in sodelovanja.
Delavnica 5. in 19.8.2014 v Ljubljani

Vabilo na delavnico je tu.