Domov | Dejavnosti | Projekt : Dobrote iz srca

Projekt : Dobrote iz srca

Društva oživljamo tradicionalno kulinariko ter organiziramo peko in prodajo domačih pekovskih izdelkov


Veliko se govori o potrebi po povečanju lokalne samooskrbe, vendar pa je pot, da zadostiš vsem tržnim, davčnim in pogojem za varno delo z živili lahko zelo zahtevna. V Društvu za razvoj podeželja LAZ iz Jablaniške doline in Društvu podeželskih žena in deklet iz Polšnika smo si s skupnim projektom zadali cilj, da uredimo pogoje, da bodo pekovski izdelki, narejeni na tradicionalen način na voljo kupcem.

Za izvedbo projekta Dobrote iz srca smo pridobili sredstva iz LAS Srce Slovenije in k sodelovanju so vabljene vse gospodinje iz Jablaniške doline in Polšnika, ki rade pečejo domače dobrote.

Podeželje ima ogromno potencialov glede na trend vračanja k naravi, zdravi prehrani ter domači kuhinji. Namen projekta je tako vzpostaviti pogoje in ponuditi podporno okolje za razvoj dejavnosti na podeželju. Dodatne aktivnosti, kot je peka, lahko podeželskim ženskam zapolni vrzel, ki nastane v zimskem času in je vsekakor dobrodošel vir zaslužka. V sklopu projekta, katerega tema je kulinarika bodo potekale različne delavnice. Eden od ciljev je zato tudi zbiranje tradicionalnih receptov iz področij kjer delujeta obe društvi, ki jih bomo objavili v knjižici. S tem bomo obenem ohranjali tudi kulturno dediščino.

Podporo pri projektni prijavi in samem izvajanju projekta v vlogi mentorja izvaja Stišiče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije.

Delavnice in usposabljanja


Usposabljanje za varno delo z živili in predstavitev projekta Dobrote iz srca, 3. 12. 2013

Usposabljanje za varno delo z živili - Vabilo

Na usposabljanju, ki je bilo izvedeno v začetku decembra, je Petra Privšek Konjaćič strokovnjakinja za varno delo z živili usposobila udeleženke ter predstavila kako pravilno shranjevati in označevati izdelke. Interes je bil velik, potrdilo o opravljenem tečaju iz varnega dela z živili je pridobilo 30 udeleženk. 


 

Delavnica: Tečaj peke piškotov, 10. 12. 2013
Tečaj peke piškotov - Vabilo

Delavnica, ki je potekala 10. decembra v gostilni Pustov mlin je bila namenjena otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole. Polšniške gospodinje so za otroke pripravile brezplačno delavnico, katere namen je bil prenos znanja od izkušenih pekaric na naše naše mlade udeležence. Otroci so oblikovali in pod vodstvom gospe Marinke Bevc napekli svoje piškote.Delavnica: Tradicionalne jedi in njihova sodobna uporaba, 16. 1. 2014

Kulinarična delavnica "Tradicionalne jedi in njihova sodobna uporaba"

V sklopu tretje delavnice smo s pomočjo udeležencev raziskovali potencial lokalnih tradicionalnih receptov za prihodnjo rabo v gostinski ponudbi Jablaniške doline. S pomočjo lokalnih ponudnikov bomo oblikovali primeren jedilnik, ki bo odražal našo tradicionalno kulinariko in bil obenem privlačen za modernega potrošnika. Zbrane recepte bomo objavili v brošuri.

Sladica iz ajdovih žgancev


Delavnica: Tečaj izdelovanja pustnih dobrot, 3. 3. 2014  
Kulinarična delavnica Izdelovanje pustnih dobrot - vabilo

Ob pustu nas spremljajo različne cvrte dobrote, zato smo v okviru projekta in z namenom prenosa znanja na mlajše generacije izvedli kulinarični tečaj izdelovanja krofov, flancatov in mišk za mlade od 5. do 9. razreda osnovne šole. Delavnico je izvedla Marinka Bevc. 

Delavnica: Kuharski tečaj z Robertom Merzelom, 31. 3. 2014
Kuharski tečaj Robertom Merzelom - vabilo

Tečaj je vodil priznani šef kuhinje v državnem protokolarnem objektu na Brdu, g. Robert Merzel. Pripravili smo jedi iz skute, zelenjave, krompirja in purana. Poleg tega smo imeli priložnost spoznati, na kakšen način priznani kuharski mojstri izvajajo kuharske delavnice.

Delavnica: Tečaj peke velikonočnih dobrot, 15. 4. 2014
Tečaj peke velikonočnih dobrot - vabilo

Na delavnici, ki so jo vodile Nada Kokalj, Ivanka Primc in Marinka Bevc, smo se naučili speči različne potice, pletenice in velikonočne ptičke. Tečaj je bil namenjen prenosu kulinaričnega znanja med generacijami.Ogled dobrih praks: Kulinarično potepanje po Pomurju, 10. 5. 2014
VEČ...
Kulinarično potepanje po Pomurju - vabilo

V soboto, 10. maja smo se navsezgodaj odpravili po nova znanja in iskušnje v Pomurje in Prekmurje. Fokus je bil na lokalni kuliniraki, marketinških prijemih pri promociji, trženju lokalnih produktov in izkušnjah pri zagotavljanju vseh sanitarnih, tržnih, davčnih in drugih zakonsko predpisanih pogojih.

Malica na vrtu Pomelaja


Delavnica: Kuharski tečaj: Priprava pogostitev za skupine ob različnih priložnostih, 25. 6. 2014
Kuharski tečaj: Priprava pogostitev za skupine ob različnih priložnostih - vabilo

Oblikovanje brošure z recepti

Posvet z dr. Bogatajem

V ta namen smo se posvetovali z dr. Janezom Bogatajem, ki v kulinaričnih posebnostih določenega območja vidi velik potencial za promocijo in razvoj turizma. Na podlagi svojih bogatih izkušenj je podal menje, da so prireditve na našem območju kot je recimo Dan jagod in špargljev in pohod po Jablaniški poti odlična priložnost za umestitev tradicionalne kulinarike v našo ponudbo. Za jablanške štrukeljce, pa recimo  vidi priložnost v organizaciji posebnega dogodka. 
 

Vzpostavljanje tržnih poti v praksi

  • Predstavitev na tržnici Podeželje v mestu 23. 12. 2013
  • Sodelovanje na Pustni tržnici v Litiji 27. 2. 2014


Na usposabljanju za varno ravnanje z živili je 30 udeleženk pridobilo ustrezna potrdila. Nekaj udeleženk je svoje novo pridobljeno znanje že uporabilo na skupni stojnici, kjer so se kupcem prvič predstavile z svojimi izdelki.

Od marca 2014 so pekovski izdelki članic društva na voljo tudi v domačem kotičku Trgovskega centra KGZ Litija.
  • Izdelki na policah TC KGZ Litija, marec 2014


O projektu Dobrote iz srca   
 

                                                 


Trajanje projekta: 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014
Vrednost projekta: 9.134,28 EUR 
Sofinancirano: 7.105,74 EUR iz sredstev LAS Srce Slovenije 

Podeželska društva so pomemben člen pri promoviranju območja in popestrijo večino prireditev s ponujanjem in pripravo kulinaričnih izdelkov za degustacijo in so kot takšna odličen poligon za razvoj dejavnosti na podeželju. 

S projektom smo uredili pogoje in usposobili podeželske ženske za pripravo in prodajo drobnega peciva in drugih pekovskih izdelkov, ki jim bodo v prihodnosti lahko nudili dodaten zaslužek ali zaposlitev. Projekt tako skrbi za večjo vključenost in izobraženost žensk na podeželju z organizacijo izobraževanj na tem področju, zagotavlja njihovo večjo samostojnost in neodvisnost, spodbuja povezovanje podeželskih društev na območju Srca Slovenije za pripravo in izvedbo skupnih projektov ter razvoj dejavnosti na podeželju. 

Skozi aktivnosti projekta, kot so kulinarične delavnice in priprava knjižice z recepti, smo pripomogli k ohranjanju kulinarične dediščine, prenosu znanj med generacijami, druženju in promociji območja.

Projekt je zagotovil, da se z najemom prostora/kuhinje uresniči ideja o skupni pripravljalnici hrane, ki bi jo zainteresirane podeželske ženske lahko uporabljale. Tako so se uredili pogoji za peko in nadaljnjo prodajo izdelkov ter izvedbo kuharskih tečajev in delavnic. Izdelal se je HACCP načrt, udeleženke se je seznanilo s pravilno uporabe embalaže in pakiranja izdelkov, tržnega nastopa in izvedla usposabljanja za varno delo z živili. 

Z oblikovanjem skupne podobe embalaže se izdelki danes predstavljajo pod znamko Dobrote podeželja, kar je pripomoglo k bolj enotni in celostni predstavitvi, prepoznavnosti in promociji izdelkov. S pripravo načrta trženja izdelkov in uvajanja novih prodajnih poti le-te najdete tudi na policah nekaterih trgovin in pri drugih ponudnikih.
                                                                                  


Dobrote podeželja - knjižica z recepti