Domov | Dejavnosti | Projekt: S slovensko ...

Projekt: S slovensko pesmijo in hrano sem kot doma

Društvo Laz in ženski pevski zbor LAZ si s svojim delovanjem, predvsem na področju kulture, prizadevata ohranjati stik s Slovenci v zamejstvu in drugje po svetu in jim želita pomagati pri izpolnjevanju njihove pravice do nacionalne in etnične identitete.

Aktivnosti v dobrobit Slovencev po svetu vključujemo v številne evropske projekte, ki jih izvajamo. Tako smo npr. s pevskim nastopom sodelovali na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Monoštru; sodelovali smo na mednarodnem prazniku kolin v Kištarci v bližini Budimpešte, v okviru projekta H20 smo v letu 2017 navezovali stike s Slovenci v Srbiji, Makedoniji, Pragi.

Tudi na območju Brna živijo Slovenci, ki so vključeni v kulturno, družbeno in gospodarsko življenje ter v javne zadeve. Društvo LAZ sodeluje s  Česko-slovinská společnost z.s. (Češko-slovensko društvo - neprofitna organizacija) iz Brna, katero je povabilo Ženski pevski zbor LAZ na gostovanje v času Babylonfesta – festivala narodnih manjšin v Brnu.

Festival tradicionalno pripravlja Mesto Brno, Odbor za narodnosti MMB, skupaj z manjšinami, ki živijo v Brnu ter TIC Brno, pod pokroviteljstvom župana Brna g. Petra Vokřála.

Pri promociji dogodka bo sodelovalo tudi Veleposlaništvo RS v Pragi in Društvo Jožeta Plečnika v Pragi.  Babylonfest bo od 18. do 23 septembra 2018 že enajstič srečanje sožitja manjšin in predstavitev posameznih kultur narodov, ki živijo v Brnu. Dodana vrednost tega zagotovo zanimivega dogodka je v medsebojnem komuniciranju, izmenjavi izkušenj in medsebojni obogatitvi vseh udeležencev, skupnega srečanja narodnih manjšin in gostov iz držav manjšin.

Ciljna skupina našega projekta so torej Slovenci, ki živijo in delajo na Češkem, predvsem v Brnu in Pragi kakor tudi češka javnost. 

Ženski pevski zbor LAZ je nastopil na festivalu z izvajanjem slovenskih narodnih pesmi in zborovskih priredb narodno zabavnih in slovenskih zimzelenih popevk. Zbor je dvakrat nastopil v soboto, 22. septembra 2018. 


Člani društva smo pripravili tudi slovensko stojnico z domačimi dobrotami in promocijskim materialom.Mladi se bodo srečali z mladimi iz Češke  in se dogovorili za skupen projekt mladinske izmenjava in skupno prijavo na razpis programa Erazmus+.


Obisk smo izkoristili za poglabljanje prijateljskih vezi in načrtovanje skupnih aktivnosti.

Češko-slovensko društvo (Česko-slovinská společnost) je zagotovilo organizacijo bivanja na Češkem, to pomeni, nastanitev, celotno organizacijo gostovanja na festivalu Babylonfest in promocije le-teh.

Projekt je z delnim pokritjem stroškov prevoza sofinanciral Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu