Domov | Dejavnosti | Stičišče NVO osrednje ...

Stičišče NVO osrednje SlovenijeStičišče NVO osrednje Slovenije  zagotovlja podporno okolje nevladnim organizacijam v regiji in s svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij v Osrednjeslovenski regiji.

Projekt  je namenjen zagotavljanju podpornega okolja nevladnim organizacijam iz 25-ih občin Osrednjeslovenske regije z namenom krepitve zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev. Projekt krepi informiranosti in celovito usposobljenost NVO za zadovoljevanje lokalnih potreb in spodbuja čezsektorsko povezovanje in sodelovanje med organizacijami in  krepi trajnost in usposobljenost NVO za aktivno vlogo pri reševanju lokalnih potreb in problemov.

Stičišče zagovarja transparentnost, ustvarjalnost, etičnost, družbeno odgovornost, odličnost, usmerjenost v krepitev znanj in strpnost.S svojim delovanjem želi odgovarjati na potrebe sektorja v lokalnem okolju in jih opolnomočiti za prevzemanje enakovredne vloge pri razvoja v lokalni skupnosti.

Stičišče spodbuja prostovoljstvo v NVO, vključevanje NVO v aktivne politike zaposlovanja, krepitev čez-sektorskih partnerstev, predvsem na področju izvajanja kohezijske politike in izvaja različne organizirane akcije, promocijske aktivnosti, vse z namenom krepitve regijskega nevladnega sektorja.

Vodilni partner:
Društvo za podporo civilne družbe, Ul. Franca Mlakarja 46, 1000 Ljubljana
Partner:
Društvo za razvoj podeželja Laz, Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji

Čas izvajanja: od 1.1.2016 do 30.9.2019

Več o projektu preberite na projektni spletni strani stičišča NVO 
Aktivnosti spremljajte na FB profilu stičišča.

Kontakt:
info@consulta.si
T:+386 (0) 59 927 619

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.