Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije

Nevladne organizacije s sedežem na območju Osrednjeslovenske regije – Ljubljanske urbane regije vabimo k predlaganju kandidatov za predstavnike nevladnih organizacij v bodoči Razvojni svet Ljubljanske urbane regije. Na podlagi sprejetega sklepa Sveta LUR je Regionalna razvojna agencija LUR pozvala Stičišče NVO osrednje Slovenije k izpeljavi postopka za izbor 13-ih kandidatov predstavnikov nevladnih organizacij v regiji.

V skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS št. 20/2011) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2A (Ur. l.  RS št. 57/2012) so med člani Razvojnega sveta regije tudi predstavniki društev in drugih nevladnih organizacij (NVO). Namen Razvojnega sveta je usklajevanje razvojnih pobud in interesov v regiji ter sprejem regionalnega razvojnega programa.

V Osrednjeslovenski - Ljubljanski urbani regiji bo nevladni sektor v Razvojnem svetu predvidoma zastopalo 13 predstavnikov nevladnih organizacij, ki jih bomo izbrali po območjih posameznih upravnih enot. Kandidate lahko predlaga vsaka nevladna organizacija s sedežem v eni od upravnih enot.

1. Predstavniki NVO v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije

V postopku izbora predstavnikov NVO v bodočem Razvojnem svetu regije se izbira 13 predstavnikov NVO:

  • 6 predstavnikov za območje Upravne enote Ljubljana (MO Ljubljana, Občine Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice),
  • 2 predstavnika za območje Upravne enote Domžale (Občine Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče),
  • 1 predstavnik za območje Upravne enote Grosuplje (Občine Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje),
  • 1 predstavnik za območje Upravne enote Kamnik (Občini Kamnik in Komenda),
  • 1 predstavnik za območje Upravne enote Litija (Občini Litija in Šmartno pri Litiji),
  • 1 predstavnik za območje Upravne enote Logatec (Občina Logatec) in
  • 1 predstavnik za območje Upravne enote Vrhnika (Občine Vrhnika, Borovnica, Log – Dragomer).

2. Poslovnik izbora kandidatov

Za izpeljavo postopka imenovanja predstavnikov NVO v Razvojni svet regije se uporablja "Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v razvojni svet Ljubljanske urbane regije", ki je dosegljiv na tej povezavi.

3. Dostop do obrazcev

Obrazec za predlaganje kandidata je na voljo na tej povezavi.

4. Način oddaje predlogov

Predloge zbira Regionalno stičišče nevladnih organizacij osrednje Slovenije. Prijave lahko oddate preko pošte, elektronske pošte, faksa ali osebno

Naslov za poštno pošiljanje:
Društvo Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Ponoviška 12
1270 Litija

Naslov za elektronsko  pošiljanje:
info@srce-me-povezuje.si

Številka faksa za pošiljanje preko faksa: 
059  927 619

Osebna oddaja: 
Naslov: Društvo Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije, Ponoviška 12, 1270 Litija
Oseba za sprejemanje predlogov: Tjaša Bajc
Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 8 do 12 ure

5. Oprema prijave

Na ovojnici mora biti napisano "Volitve NVO".

6. Rok za oddajo predlogov

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 22. 11. 2012 (najkasneje na ta dan mora predlog prispeti na enega od zgornjih naslovov. V kolikor se predlog oddaja po pošti, se šteje, da je prispel pravočasno, če je bil 22.11.2012 oddan priporočeno.

7. Sodelovanje v komisiji za izbor

Predstavniki nevladnih organizacij, ki prijavljajo kandidate, lahko sodelujejo v komisiji za izbor kandidatov v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije. Kandidati ne morejo sodelovati v komisiji.

8. Upravičeni predlagatelji

Kandidate lahko predlagajo vse nevladne organizacije (društva, zveze društev, zasebni zavodi, ustanove in fundacije) s sedežem v Osrednjeslovenski statistični regiji – Ljubljanski urbani regiji torej v občinah Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika. Kandidate za posamezno mesto po območjih lahko predlagajo le nevladne organizacije s sedežem na območju upravne enote, za katero se izbira predstavnik.

Primer: društvo s sedežem v Radomljah (UE Domžale) lahko predlaga kandidata za predstavnika UE Domžale, ne more pa predlagati kandidata za predstavnika UE Kamnik.

9. Seznam kandidatov in obveščanje

Seznam prispelih predlogov z navedbo predlagateljev bo objavljen na spletni povezavi www.srce-me-povezuje.si v 10-ih dneh po poteku roka za oddajo predlogov. Predlagatelje bomo o objavi seznama in nadaljnjih postopkih obvestili preko e-pošte. V kolikor bo za posamezno mesto po upravnih območjih predlaganih več kandidatov, bodo v skladu s 6. členom omenjenega poslovnika opravljene osebne predstavitve kandidatov in se po potrebi izvedle volitve. O datumu in kraju osebnih predstavitev bodo kandidati obveščeni naknadno.

10. Dodatne informacije

Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani www.srce-me-povezuje.si, lahko pa nam tudi pišete na info@srce-me-povezuje.si.

 
Priloge;
Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije
Poziv nevladnim organizacijam za predlaganje kandidatov v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije
Predlog kandidata za izbor predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije                                                                                    

 

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.