Razpis volitev predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije za območje UE Domžale in UE Ljubljana

Skladno z 8. Členom Poslovnika izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju Poslovnik) vodja postopka izbora razpisuje volitve predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za območje UE Domžale in UE Ljubljana.

 

Kandidati za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za območje UE Domžale so:

 1. Jurček Novakk
 1. Jože Ocepek
 1. Marko Alauf
 1. Silvica Erlih

 

Kandidati za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojni svet Ljubljanske urbane regije za območje UE Ljubljana so:

 1. Ladislav Jalševec

 2. Jože Starič

 3. Andrej Klemenc

 4. Aleksander Hribovšek

 5. Primož Jamšek

 6. Dora Pal

 7. Bojana Kepec

 8. Katarina Bervar Sternad

 9. Blaž Murn

 10. Marko Peterlin

 11. Kristjan Strojan
   
 12. Anamarija Slabe
 1. Matej Ogrin

 

Iz območja UE Domžale sta v razvojnem svetu predvidena dva (2) predstavnika nevladnih organizacij, iz območja UE Ljubljana pa šest (6) predstavnikov nevladnih organizacij.

Glasuje se lahko za največ dva (2) kandidata iz UE Domžale in največ šest (6) kandidatov iz UE Ljubljana.

Za predstavnika nevladnih organizacij iz območja UE Domžale in UE Ljubljana lahko glasuje  nevladna organizacija, ki ima sedež na območju UE Domžale ali UE Ljubljana.

Glasovnica je neveljavna, v kolikor ne vsebuje žiga nevladne organizacije (v kolikor nevladna organizacija posluje z žigom) in na obrazcu ni navedeno, da ta posluje brez žiga ali če ne vsebuje podpisa zastopnika nevladne organizacije.

Glasovnica je ravno tako neveljavna, v kolikor se glasuje več kot za dva (2) kandidata iz UE Domžale oz. več kot za šest (6) kandidatov iz UE Ljubljana.

 

Za glasovanje se uporablja obrazec »GLASOVNICA«, ki je v prilogi. Glasovati je možno do vključno petka 28.12.2012 (najkasneje na ta dan mora biti prijava oddana na pošto ali osebno) na enega od naslednjih načinov:

 

Naslov za poštno pošiljanje:
Društvo Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije
Ponoviška 12
1270 Litija

Naslov za elektronsko  pošiljanje:
info@srce-me-povezuje.si

Številka faksa za pošiljanje preko faksa:
059  927 619

Osebna oddaja:
Naslov: Društvo Geoss – Stičišče NVO osrednje Slovenije, Ponoviška 12, 1270 Litija
Oseba za sprejemanje glasovnic: Tjaša Bajc
Uradne ure: od ponedeljka do petka, od 8 do 12 ure

 

                                                                                                                                          Tjaša Bajc l.r., vodja postopka


GLASOVNICA

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.