Konstituiran razvojni svet ljubljanske regije, v katerem sodelujejo tudi predstavniki nevladnega sektorja.

Od volitev kandidatov NVO za člane razvojnega sveta ljubljanske urbane regije je minilo že skoraj leto dni. Razvojni svet v novi sestavi, ki bo deloval v programskem obdobju 2014-2020, pa je pričel delovati 12.12.2013. 

Na konstitutivni seji je 62 članski razvojni svet (26 županov, 13 predstavnikov gospodarstva in 13 predstavnikov nevladnega sektorja – kdo so člani, preberete  tu) sprejel poslovnik in izvolil predsedstvo. Predsednik je Metod Ropret, župan občine Brezovica, podpredsednika pa sta Janko Kremžar, direktor Snage iz gospodarskega sektorja in Jože Starič iz Velikih Lašč  iz  nevladnega sektorja. Za pripravo razvojnih dokumentov delujejo odbori, v katere smo predlagali tudi predstavnike NVO.

Razvojni svet LUR je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji ter posvetovalni organ Sveta regije, ki sprejema odločitve. Na četrtkovi seji se je razvojni svet seznanil s potekom aktivnosti priprave regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2014 – 2020. Osnutek razvojnega programa bo RRA LUR pripravila do začetka januarja in še je čas za umeščanje projektov v predloge, ki bi bili primerni za vključitev v dogovor za razvoj regije. Več na spletni strani RRA LUR.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.