Brezplačna izobraževanja za društva, zasebne zavode in ustanove

Pokrivamo aktualne vsebine in teme za dvig usposobljenosti članov in zaposlenih v nevladnih organizacijah.

S korporativnim prostovoljstvom spodbujamo družbeno odgovornost podjetij in jih povezujemo z nevladnimi organizacijami.

Trenutno je na voljo 9 korporativnih prostovoljskih akcij. To so...

Novice stičišča

Obisk Vlade v RS osrednji Sloveniji

27. maj 2016

V okviru obiska Vlade RS v Osrednjeslovenski regiji, nas je v sredo, 11.5.2016 obiskoval minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Beseda je tekla o delu nevladnih organizacij, o delu Stičišča NVO osrednje Slovenije ter o skupnih izzivih v prihodnje.

Nevladne organizacije in status v javnem interesu

27. maj 2016

Nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali ustanovi) lahko pristojno ministrstvo, če presodi, da delovanje nevladne organizacije presega zasebne interese njenih ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu, z odločbo na njeno prošnjo, podeli poseben status – status v javnem interesu.

Vlada napoveduje obisk Osrednjeslovenske regije

12. april 2016

V sredini maja je Vlada Republike Slovenije napovedala obisk v Osrednjeslovenski regiji, kar je priložnost tudi za nevladne organizacije, da izpostavimo teme, ki so za nas pomembne in bi želeli da jih Vlada RS obravnava.

Anketa o vlogi Stičišča NVO osrednje Slovenije

12. april 2016

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije smo pripravili kratko anketo o vlogi in prepoznavnosti stičišča v Osrednjeslovenski regiji.

Oddaja letnega poročila za društva

12. april 2016

V skladu s predpisi morajo društva do konca meseca marca predložiti letna poročila, kamor sodi bilanca stanja in izkaz poslovnega izida, za preteklo poslovno leto. Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na poenotenih obrazcih in sicer preko spletne aplikacije AJPES.

Copyright © 2009, Društvo Geoss.