Nov osnutek strategije socialnega podjetništva

Kot objavlja CNVOS na svoji spletni strani je nov osnutek strategije socialnega podjetništva zopet popolnoma neambiciozen, zato so zahtevali in dosegli dodatno javno razpravo. 

MDDSZ je konec decembra Svetu za socialno podjetništvo posredovalo nov osnutek strategije socialnega podjetništva 2013-2016 (pripetemu dokumentu MDDSZ so dodani popravki, ki sledijo predlogom NVO in sindikatov iz januarja lani – jedro dokumenta je na straneh 12-15). Strategija bi sicer morala biti sprejeta že v začetku 2012, ko je resda nastal prvi osnutek, a je bil popolnoma neprimeren, zato so ga člani sveta januarja lani zavrnili. MDDSZ je nato porabilo celo leto za pripravo novega osnutka, ki pa je enako neambiciozen in neprimeren, kot je bil prvi. Ministrstvo je namreč ignoriralo obsežne pripombe, ki so bile lani pripravljene s strani CNVOS, predstavnikov NVO in sindikatov, ter cilje strategije in kazalnike zastavilo tako nizko, da lahko resnično dvomimo o kakršnih koli dobrih namenih vlade glede razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji.

MDDSZ je tako za naslednja 4 leta predvidelo zgolj 200 subvencioniranih zaposlitev v socialnih podjetjih, tj. borih 50 na leto, med tem ko smo jih sami predlagali 2000 ali 500 na leto (upoštevajoč, da država na leto subvencionira kar 3200 javnih del v NVO, ki ne sodijo med trajnostne zaposlitve, saj večina teh oseb potem službe ne obdrži, zato bi bilo smiselno del teh »subvencij« usmeriti v socialna podjetja). Podobno smešno nizki so tudi načrti MDDSZ glede podjetniških svetovanj, ki bi jih bila sveža socialna podjetje deležna na točkah VEM, ki jih financira JAPTI. Ministrstvo jih je predvidelo skupaj 200 v štirih letih, kar je svetovanje in pol na leto po posamezni VEM točki, ki jih je okoli 30. Cilj je absurdno neambiciozen, saj je npr. že samo CNVOS v 2012 izvedel več kot 100 svetovanj na temo socialnega podjetništva, kar dokazuje, da na terenu potreba vsekakor obstaja in zaradi česar se je naš lanski predlog glasil 2500 svetovanj v 4 letih.

Prav tako osnutek strategije ignorira oz. v celoti izpušča številne druge ukrepe za razvoj socialnega podjetništva. V osnutku niti tako ne duha ne sluha o vzpostavitvi regijske mreže inkubatorjev za socialna podjetja s ciljem vsaj enega inkubatorja na regijo, pozablja se na državni sklad za socialno podjetništvo, prav tako pa tudi ni predvideno odpiranje slovenskega podjetniškega sklada, tako da socialnim podjetjem ostajajo zaprta vrata do semenskega kapitala, premostitvenih in zagonskih kreditov z jamstvo države ipd. Predvidena tudi ni nobena podpora za inovativne finančne mehanizme zasebnega sektorja, ki bi bili namenjeni socialnim podjetjem itd.

Čeprav je MDDSZ predvidelo, da naj bi bila strategija sprejeta že na seji sveta, ki je potekala prejšnji teden, pa smo v dogovoru s predstavniki NVO, sindikatov in Fakultete za socialno delo dosegli, da je bil njen sprejem odložen. MDDSZ je bilo naloženo, da čim prej organizira javni posvet, na katerem se bo o osnutku strategije dodatno razpravljajo s ciljem njegove ustrezne dopolnitve.

Nevladne organizacije in socialna podjetja zato pozivajo, da jim z namenom njihove vnaprejšnje uskladitve na naslov zagovornistvo@cnvos.si v čim krajšem času posredujejo morebitne dodatne predloge glede ciljev in kazalnikov strategije.

Strategija razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013 – 2016 (predlog 28.12.2012) s pripombami doc.
Pripombe na Osnutek Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2012 – 2015 doc.

VIR: CNVOS
 
 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.