12,7 milijonov evrov za socialna podjetja

S sprejetjem Programa ukrepov 2014-2015 za izvajanje strategije razvoja socialnega podjetništva 2013-2016 se uresničuje zaveza, to je spodbujanje razvoja socialnega podjetništva. Ocenjena vrednost sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so namenjena socialnim podjetjem, je 12,7 milijona evrov. Program ukrepov obsega 15 ukrepov in 39 aktivnosti, od katerih jih je 22 finančne narave, sporočajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V okviru povečanja prepoznavnosti socialnega podjetništva bo ministrstvo organiziralo in financiralo sejem socialnih podjetij, ki ga bo izvedel SPIRIT. 

Dodatno pa se širi tudi nabor dejavnosti za katera se lahko socialna podjetja tipa A ustanovijo. Po slabih dveh letih po sprejemu osnovne uredbe o določitvi dejavnosti je s strani socialnih podjetij prišla pobuda, da se opredelijo dodatne dejavnosti socialnega podjetništva, ki jih lahko opravljajo socialna podjetja tipa A po Zakonu o socialnem podjetništvu. Vsebinska širitev potencialnih dodatnih dejavnosti je z novo uredbo mogoča na področjih ohranjanja narave in varstva okolja, kmetijstva, proizvodnje in lova (omogoča se dejavnosti na področju urejanje in varstvo okolja ter zaščita živali), spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije (obdelava in predelava lesa) in kulture ter naravne dediščine.

VIR: MDDSZCopyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.