Svet za socialno podjetništvo potrdil predlog strategije za socialno podjetništvo

Svet za socialno podjetništvo, ki se je sestal na svoji 5. seji, prvič v novi sestavi sveta, ki jo je Vlada RS imenovala v začetku junija, je 27. junija med drugim potrdil predlog "Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016". 

Imenoval je tudi novega predsednika sveta, ki je postal predstavnik socialnih podjetij, in sicer Jurij Bavdaž, Zadruga Kooperativa Rog.

Svet je strategijo, kot je v razpravi poudaril državni sekretar ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dejan Levanič, "sprejel po dveh letih, sledili pa ji bodo še konkretni ukrepi, s katerimi bomo omogočili nadaljnji razvoj socialnega podjetništva." Strategijo mora obravnavati in sprejeti še Vlada RS, temu pa sledi še priprava izvedbenega dokumenta strategije, Program ukrepov za izvedbo strategije za leti 2013-2014.

Zaradi poteka mandata prejšnji predsednici sveta za socialno podjetništvo je svet odločal tudi o svojem novem vodstvu in za predsednika sveta izbral Jurija Bavdaža iz Zadruge Kooperativa Rog, z. b. o. - so. p., kot predstavnika socialnih podjetij. Njegova namestnica ostaja Marlen Skarlovnik z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Predstavitev strategije najdete na tej povezavi

VIR: MDDSZ
 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.