Določene dejavnosti za ustanovitev socialnega podjetja tipa A

S 17. 7. 2012 je začela veljati Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetništva. S tem ni več ovir za pridobitev statusa socialnega podjetja tipa A, kjer gre za status, ki ga lahko pridobi tudi nevladna organizacija, ki zaposluje delavce in opravlja dejavnosti na zakonsko določenih družbeno koristnih področjih kot so izobraževanje, mladinsko delo, ekološka proizvodnja hrane, idr. 

Uredba o določitvi dejavnosti socialnega podjetja, določa dejavnosti, ki jih mora izvajati nepridobitna pravna oseba (npr. društvo, zasebni zavod, ustanova), da lahko pridobi status socialnega podjetja tipa A. Dejavnosti, so v tej uredbi določene v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti.

Gre za poseben status na podlagi lani sprejetega Zakona o socialnem podjetništvu – ZSocP. Zakon namreč pozna dva tipa socialnih podjetij – tip B, ki ni ustanovljen za namene pridobivanja dobička, temveč za zaposlovanje najbolj ranljivih oseb na trgu dela (kot so dolgotrajno brezposelni, prvi iskalci zaposlitve, invalidi…), in tip A, ki prav tako ni ustanovljen za namene pridobivanja dobička, zaposluje pa lahko katerekoli delavce (in ne nujno najbolj ranljivih oseb), če pri tem opravlja dejavnosti na zakonsko določenih širše družbeno koristnih področjih (kot je npr. ekološka proizvodnja hrane, socialni turizem, kultura, amaterski šport in rekreacija ali spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti). Med tem ko je bilo možno tip B ustanovitvi že ob uveljaviti zakona, pa je bilo pri tipu A potrebno počakati na posebno uredbo, ki jo je sprejela vlada.

VIR: CNVOS 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.