Možnost zbiranja papirja in drugih odpadkov kot dodatnega vira sredstev bo odvzeta nevladnim organizacijam in posameznikom

Kaj prinaša nova Uredba o komunalnih odpadkih, ki je trenutno v javni obravnavi in bo sprejeta v prihodnjih dneh. 

Uredba se nanaša na ravnanje z komunalnimi odpadki, ki spadajo v podskupino 15.01 in skupino 20.  Z to uredbo obvežejo, da mora biti prejemnik teh odpadkov javna služba, ki upravlja z odpadki (Komunalna podjetja, Snaga..) in na ta način onemogočijo prodajo le teh surovin s strani posameznikov in nevladnih organizacij podjetjem, ki omogočajo odkup. V skupino 15.01 spadajo embalaže iz vseh surovin (plastika, steklo, pločevina…), kar pomeni, da dosedanje akcije zbiranja zamaškov za dobrodelne namene ne bodo več mogoče. V skupino 20 pa spadajo med drugimi tudi papir, karton, kovine (železo, baker..), kartuše za tiskalnike, oblačila, kar pomeni, da nevladne organizacije ne bodo mogle več predati v odkup zbranega papirja in kartuš za  tiskalnike. Denar zbran na ta način je bil več kot dobrodošla pomoč  pri ohranjanju delovanja nevladnih organizacij v današnji  krizni situaciji. Predvsem pa je to velik udarec za nevladne organizacije, ki organizirajo dobrodelne zbiralne akcije, kjer so na ta način pridobljena denarna sredstva  usmerili tja, kjer so  najbolj potrebna. Od denarne pomoči družinam v stiski, do počitnic na morju za obolele otroke, ter  mnoge druge človekoljubne ali družbeno koristne namene.

Ta uredba podjetjem še vedno omogoča prodajo tovrstnih komunalnih odpadkov zato lahko domnevamo, da bodo morale tovrstne akcije steči izključno v sodelovanju z podjetji ali pa preko šol, ki bodo imele možnost zbiranja papirja (zamaškov..itd) dvakrat letno na poziv javnega podjetja.

Vaše pripombe in predloge na Uredbo o komunalnih odpadkih lahko posredujete do ponedeljka, 7. januarja 2013 na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov:

 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana

Povezava do :

Uredbe o komunalnih odpadkih

 
Pripravila:
Barbara Možina
Stičišče NVO osrednje Slovenije

 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.