Sprejeta Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo

Vlada RS je na 146. seji 28. julija 2011 sprejela Uredbo o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo, katere sprejem izhaja iz določb Zakona o prostovoljstvu. Uredba natančneje določa način predlaganja kandidatov za nagrado in priznanja, obliko in vsebino javnega poziva, merila za podelitev nagrade in priznanj, način podelitve nagrade in priznanj. V posameznem koledarskem letu odbor podeli največ eno nagrado in največ šest priznanj za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.

Nagrada in priznanja se podelijo zaslužnim prostovoljcem ali prostovoljskim organizacijam na slavnostni podelitvi ob mednarodnem dnevu prostovoljstva v mesecu decembru, ki jo organizira odbor v sodelovanju z Uradom predsednika Republike Slovenije in ministrstvom, pristojnim za javno upravo. Prejemnik nagrade oziroma priznanja prejme posebno listino, finančno nagrado in obrazložitev odbora.

Merila za odločanje o podelitvi nagrade in priznanj so: evidentirano število let prostovoljskega dela (najmanj 10 let kontinuirano), število opravljenih prostovoljskih ur (najmanj 120 ur/leto), pomen dejansko dosežene spremembe zaradi opravljanja prostovoljskega dela, obseg vpliva na vključevanje drugih v prostovoljstvo in širitev idej in načel prostovoljstva, izkazana širitev vsebine prostovoljskega dela.

V odboru, ki bo odločal o podelitvi državnih nagrad in priznanj bodo sodelovali tudi predstavniki prostovoljskih organizacij. Slovenska filantropija je kot članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij že objavila poziv k imenovanju kandidatov.

Vir: Slovenska filantropija 

POVEZAVE DO SORODNIH VSEBIN:

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.