Poziv k imenovanju članov delovne skupine za oblikovanje sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu

Na podlagi poziva Ministrstva za notranje zadeve Slovenska mreža prostovoljskih organizacij poziva članice mreže in druge nevladne organizacije k imenovanju šestih (6) nevladnih predstavnikov in šestih (6) nadomestnih predstavnikov v delovno skupino za oblikovanje sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu. 

Kandidate lahko predlagajo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa prostovoljske organizacije (pravne osebe zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu Zakona o prostovoljstvu in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist).

Od predstavnikov pričakujemo aktivno sodelovanje v delovni skupini,  ki jo sestavljajo  predstavniki nevladnih organizacij in ministrstev ter drugih pomembnih akterjev.

Datum zbiranja prijav se prične 9. decembra 2013 in zaključi 15. decembra 2013.

Prijave lahko pošljete po pošti, faxu ali skenirano po e-pošti na:

Slovenska filantropija, Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana
Fax: 01 430 12 89
E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Prilagamo vam obrazec za prijavo kandidatov.

Poslovnik postopka za imenovanje predstavnikov

Seznam kandidatov bo po tem roku objavljen na www.prostovoljstvo.org.

Vir: Slovenska filantropija

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.