Obvezno poročanje za prostovoljske organizacije

Poročilo o prostovoljstvu za leto 2012 morajo organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij oddati na AJPES. Rok za oddajo poročil za leto 2012 za društva je 31. marec 2013.

Na podlagi 41. člena Zakona o prostovoljstvu (ZProst) prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij po stanju konec leta, za katero poročajo, pripravijo enkrat letno poročilo o prostovoljstvu, na enotno predpisanem obrazcu, ki vsebuje podatke za preteklo koledarsko leto.

Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku v 18. členu določa, da prostovoljske organizacije posredujejo poročilo o prostovoljstvu na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika, prek spletnega portala AJPES istočasno s podatki iz letnega poročila za namen državne statistike, ki jih te organizacije predložijo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripravo letnih poročil.  

VIR: AJPES


 

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.