Poziv NVO-jev za uvedbo predplačil za projekte

Nevladne organizacije naslavljamo na Ministrstvo za finance poziv, da se upoštevajo predlogi sprememb, ki se nanašajo na možnost izplačila predplačil v okviru sofinanciranja dejavnosti iz sredstev državnega ali občinskih proračunov.

Nov predlog Zakona o javni financah, ki je trenutno v vladni obravnavi, bi lahko uvedel predplačila za izvajanje nacionalnih in občinskih projektov ter zvišal predplačila za izvajanje evropskih projektov. CNVOS je namreč skupaj z Ministrstvom za javno upravo tekom javne razprave in medresorskega usklajevanja spomladi predlagal, da se predplačila za projekte iz evropskih strukturnih skladov dvignejo iz dosedanjih 20% na 30% ter da se za nevladne organizacije omogočijo predplačila tudi pri vseh projektih iz državnih in občinskih proračunov. Predlagana sprememba bi tako izjemno olajšala izvajanje projektov in NVO rešila likvidnostnih težav. 

Ministrstvo za finance se na predloge ni odzvalo in jih ni upoštevalo, hkrati pa je brez kakršnegakoli opozorila predlog zakona v ponedeljek poslalo v vladno obravnavo. 13. 9. so ga obravnavali vladni odbori, 14. 9. pa je bila prva obravnava na vladi. Po informacij CNVOS-a so sicer predplačila za evropske projekte dvignili na 30%, predlog glede predplačil za ostale (nacionalne, občinske) projekte pa še vedno ni upoštevan.
 
CNVOS je na ministra Križaniča že naslovil pobudo za dopolnitev predloga zakona. Da izkažemo čim večjo podporo spremembam, prosimo, če lahko podobne dopise ministru pošljete tudi sami, kakor tudi, da poskušate vplivati na vaša resorna ministrstva, da izpostavijo problem predplačil in zahtevajo njihov vnos v zakon tekom druge obravnave na vladi, ki bo že prihodnji četrtek, 22. 9. 2011.

Predlog sprememb 90. in 92. člena predloga Zakona o javnih financah (ZJF-2)

VIR: CNVOS 

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.