Izšel je razpis Ameriške ambasade za nevladne organizacije

Ameriška ambasada vsako leto podeljuje sredstva preko Razpisa za nevladne organizacije in Razpisa za kulturo. Letošnji Razpis za nevladne organizacije (NGO-Small grants) ima rok oddaje 1. marec 2014 in omogoča nevladnim organizacijam nepovratno financiranje projektov z zelo raznovrstnimi temami. 

Nepovratna sredstva, ki jih nevladne organizacije lahko pridobijo na tem razpisu so običajno v razponu od 3.000$ do 10.000$. V novem razpisnem obdobju bo ameriška ambasada namenila posebno pozornost projektom, ki bodo obravnavali: raznolikost (pravice istospolnih, vpetost žensk v lokalno samoupravo, pravice manjšin, invalidov,...); spravo (izobraževanje povezano z 2.svet. vojno, premagovanje delitev na razrede kot posledica 2. svetovne vojne, povojna sprava,...); regionalno sodelovanje; ekonomski razvoj, inovacije, podjetništvo; okolje in znanost; prostovoljstvo in družbena odgovornost podjetij. Podprti bodo tudi projekti, ki spodbujajo ameriško-slovensko sodelovanje.

Pred morebitno prijavo na razpis si natančno preberite razpisno dokumentacijo na sledeči povezavi . Projektna dokumentacija se izponjuje v angleškem jeziku, zato je potrebno dobro znanje angleščine. Dodeljena sredstva so nepovratna, vnaprejšnjega fianciranja ni, zato je potrebno zalaganje sredstev. Povzetke 12 projektov, ki so bili odobreni v letu 2012 si lahko ogledate v Zbirki projektov.

V okviru Stičišča NVO osrednje Slovenije vam nudimo brezplačno podporo v obliki svetovanja pri pripravi razpisnih predlogov. Z vašimi vprašnji in projektni predlogi nas kontaktirajte na barbara.mozina@consulta.si.

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.