Objavljen razpis Švicarskega prispevka

8. julija je bil objavljen 2. javni razpis Sklada za nevladne organizacije in Sklada za male projekte v okviru partnerstva v Sloveniji. Na oba sklada se lahko prijavijo društva, zavodi in ustanove. Sodelavci stičišča vam lahko pri prijavi pomagamo, zato se čimprej javite, saj je rok za oddajo prijav 10.oktober 2011.


Cilj sklada za nevladne organizacije
je spodbujanje prispevka civilne družbe k ekonomski in socialni koheziji kot pomembnemu dejavniku razvoja in sodelovanja. Vrste upravičenih projektov znotraj sklada za nevladne organizacije so mali projekti za civilno družbo/nevladne organizacije, ki prispevajo predvsem k zagotavljanju storitev socialnega varstva in k okoljskim zadevam ter omogočajo krepitev organizacijskih zmogljivosti nevladnega sektorja na teh področjih.

Najnižji zaprošeni znesek je 20.000 CHF (kar v času objave razpisa znaša 16.526,00 €),
Najvišji zaprošeni znesek je 100.000 CHF (kar v času objave razpisa znaša 82.630,00 €).
Maksimalna višina donacije lahko znaša največ 90 % celotnih upravičenih stroškov projekta.

Cilj sklada za financiranje malih projektov
v okviru partnerstva je spodbujanje in/ali krepitev partnerstva med neprofitnimi organizacijami, občinami in regijami v Sloveniji in Švici. Vrste upravičenih projektov znotraj tega sklada so skupni projekti na konkretnih vsebinskih področjih, ki imajo za cilj vzpostavitev trajnejšega sodelovanja.
Najnižji zaprošeni znesek je 10.000 CHF (kar v času objave razpisa znaša 8.263,00 €),
Najvišji zaprošeni znesek je 50.000 CHF (kar v času objave razpisa znaša 41.315,00 €).
Maksimalna višina donacije lahko znaša največ 85 % celotnih upravičenih stroškov projekta.

Več informacij o razpisu si preberite na : http://svicarski-prispevek.si/sl/razpisi/gradivo_2razpis/Besedilo%20razpisa-2.jr_SC.pdf

Copyright © 2009 - 2020, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.