V Zavarovalnici Triglav razpisujejo sponzorska in donatorska sredstva

Odprt je razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev  na katerega se lahko prijavijo društva, klubi ipd. organizacije s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva in zdravstva.

Ključno vodilo, ki ga upoštevajo pri izboru, je izbor donatorskih projektov, ki zagotavlja vzajemni napredek za donatorja, prejemnika in širšo družbo. Pri odločitvi za donatorsko podporo sledijo trojnemu namenu:

  • krepitvi blagovne znamke Zavarovalnice Triglav,
  • uresničevanju Strategije družbene odgovornosti in
  • podpori lokalnim okoljem.
Ključna vodila, ki jih upoštevajo pri izboru sponzorskih projektov:
  • sponzorski odnos razumejo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja, prejemnika in širšo družbo;
  • pri odločitvi za sponzorsko podporo sledijo trojnemu namenu: krepitvi blagovne znamke Zavarovalnice Triglav, uresničevanju Strategije družbene odgovornosti in podpori lokalnim okoljem, s čimer so povezana tudi kriteriji za izbor sponzorskih aktivnosti;
  • s sponzoriranjem omogočajo učinkovitejše izvajanje primarnih vsebin sponzorirancev in spodbujajo nadgrajevanje sponzoriranih projektov z dopolnilnimi (sekundarnimi) vsebinami, ki so usmerjene k družbeni odgovornosti in trajnostnemu razvoju;
  • s sponzorstvi spodbujajo projekte, ki v svoje programe vključujejo sekundarne vsebine, povezane s športom, kulturo, zdravstvom, izobraževanjem, okoljevarstvom in drugimi potrebami okolja.
Vlagatelji lahko oddajo največ eno vlogo preko elektronskega obrazca na povezavi:
vloga za donatorstvo 
vloga za sponzorstvo
do vključno 23. 8. 2013 do 24.00.

Dodatne informacije so na voljo na sponzorstva@triglav.si

VIR: Zavarovalnica Triglav 

Razlika med donatorstvom in sponzorstvom

Razlika med sponzorstvom in donatorstvom je v tem, da za NVO pomenijo sponzorska sredstva pridobitno dejavnost, saj morajo v relaciji do sponzorja le-tega promovirati, kar pomeni, da opravijo neko storitev. Medtem, ko so donacije darila, ki so podarjena brez povratnih ugodnosti. Za podjetje sponzorska sredstav predstavljajo davčno priznan odhodek, donacija pa se ne obravnava kot davčno priznan odhodek ampak se donirana sredstva lahko upoštevajo kot davčna olajšava.

Copyright © 2009 - 2021, Društvo Geoss in Društvo za podporo civilne družbe.